Als je gesprekspartner positief reageert op je idee stelt hij/zij je instaat om innovatiever te denken. Onze creativiteit gaat dan stromen omdat we ons gewaardeerd en erkend voelen! Maar als iemand je suggestie afwijst lekt die energie weg en heb je ineens weinig frisse originele gedachten meer ter beschikking.
Roger Fisher en William L. Ury , auteurs van “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In”, schreven al in 1981 dat het moeilijkste in een onderhandeling niet die ándere -lastige- persoon is.
Het grootste obstakel voor een succesvolle uitslag zijn we zélf met onze natuurlijke tendens om op een achterdochtige manier te reageren. De eerste en allerbelangrijkste onderhandeling die je dus moet voeren is de afstemming met jezelf om in lijn raken met je intentie. Hun nieuwere (all-time bestseller) editie van het boek (1991) beschrijft hoe je je innerlijke landschap kunt aanpakken om effectiever het gesprek met de ander aan te gaan.
Hopelijk gaan opvolgers van deze boeken ook in op de neurochemie die aan de basis ligt van alle afstemming met jezelf. Wellicht wordt hun theorie (en die van vele anderen) dan aangevuld met kennis over de impact van neurotransmitters.. De uiteindelijke samenstelling van de chemische cocktail van neurotransmitters en hormonen in ons lijf bepaalt in grote mate of we de verbinding kunnen aangaan, onze prefrontale cortex kunnen openen, nieuwe win-win scenario’s kunnen schetsen voor verdere co-creatie.

We kunnen de mix van neurotransmitters in ons brein beïnvloeden door gesprekken op een brein-vriendelijke manier te voeren.

Zodra iemand positief op je idee of voorstel reageert produceer je meer oxytocine, een neurotransmitter die zorgt voor een gevoel van verbondenheid, betrokkenheid stimuleert en weerstand minimaliseert. We raken dan beter op elkaar afgestemd en creativiteit gaat weer vrijuit stromen. Onze achterdocht achterlatend kunnen we onderhandelen vanuit een ander paradigma zonder onderhandelingstrucjes om te winnen, maar met de welgemeende intentie om ‘Gesprekken met Impact’ te voeren waarmee we samen de wereld beter en mooier maken.