De gespreksdynamiek in een voor jou belangrijke relatie kun je onderzoeken met behulp van de online C-IQ Catalyst vragenlijst . In het feedback-gesprek van je resultaten krijg je inzicht hoe de cortisol – en oxytocine balans in je lichaam van invloed is op je interactie in een specifieke relatie. De C-IQ Self-Catalyst vragenlijst mag alleen door gecertificeerde C-IQ coaches worden ingezet.

Klik hier voor informatie over de Catalyst tool van van het We Institute.

Je kunt de Self Catalyst aanvragen door een email te sturen naar Attune

Voor het beantwoorden van de vragen neem je steeds één bepaalde en dezelfde relatie in gedachten en beantwoord alle vragen met betrekking tot de dynamiek van je gesprekken met betreffende persoon.

Toegevoegde waarde

Je antwoorden geven inzicht in de interactie die je creëert en waarmee je – bedoeld of onbedoeld – invloed uitoefent op de relatie. De patronen van betrokkenheid en interactie met de andere persoon wordt op een dieper niveau onderzocht.

De rapportage

Een staafdiagram geeft weer wat je gedrag is dat je dat in gesprekken laat zien en hoe dit het niveau van cortisol en van oxytocine in je lichaam beïnvloedt. Het staafdiagram maakt zo ‘het onzichtbare zichtbaar’.

Vanaf tee weken na het invullen van de vragenlijst van het CreatingWe-Institute bespreken we de resultaten in een 1:1 sessie. Dit kan face to face of online.