De denk-voorkeuren van je brein sturen voor een groot deel je communicatie. Deze denk voorkeuren zijn van invloed op je handelen, de manier waarop je problemen oplost en je creativiteit

Denken met je hele Brein (Whole Brain) is een concept dat je denkstijl in kaart brengt met behulp van het Herrmann Brain Dominance Indicator (HBDI®) – assessment.

De analyse geeft inzicht in je voorkeur voor de linker- of rechterhersenhelft in combinatie met je voorkeur voor de corticale of limbische functies. De functies van de linkerhelft van je brein zijn gericht op analyse, feitelijke waarneming en het logisch volgordelijke denken, terwijl de rechterhersenhelft functioneel is voor o.a. de verbeelding en de intuïtieve beleving.

Deze indeling in linker- en rechterhersenhelft, en in corticaal en limbisch gebruiken we als een metafoor.

In werkelijkheid zijn de breinfuncties veel complexer. De functies die de HBDI noemt kunnen niet aan een specifieke gebied in de hersenen worden toegeschreven. Desondanks is het (nog steeds) een mooi model voor een eerste verkenning van de werking van het brein.

De individuele en/of team-analyse wordt afgenomen met een online vragenlijst. Maak een afspraak met Sonja Vlaar voor de  analyse. Zij HBDI gecertificeerd sinds 2016 en kan deze analyse aanvragen en de resultaten inzetten in een coachtraject.

Het HBDI® assessment evalueert en beschrijft de mate van voorkeuren van individuen en/of teams voor denkstijlen, besluitvorming, leren, probleem-oplossing en innovatie. Je leert ervan hoe je kunt communiceren met mensen met dezelfde denkstijl en met mensen met andere denkstijlen. Waneer je eenmaal begrijpt wat je eigen voorkeuren zijn, open je de deur voor het verbeteren van je teamsamenwerking, leiderschap, klantrelaties, creativiteit, probleemoplossing, en andere aspecten voor je persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.