Coaching met Sonja Vlaar is gericht op Hoofdzaken die het Hart raken, zoals welzijn, veerkracht, leren en ontwikkeling, omgaan met emoties en het nemen van beslissingen voor leven & loopbaan.

Sonja maakt gebruik van concepten uit de positieve psychologie, systemische benaderingen van relaties, en toepassingen uit de neurologie, en tools van onder andere de Organisatie- en Relatiesysteem Coaching (ORSC), Conversational Intelligence (C-IQ), Narratieve Coaching (NC),  Whole Brain (HBDI), van NeuroZone.

Lees hieronder verder voor een beschrijving van deze benaderingen:

ORSC®

De benadering van Organisatie en RelatieSysteem Coaching (ORSC) gaat verder dan Emotionele Intelligentie (EQ, de relatie met jezelf) en Sociale Intelligentie (SQ, de relatie met anderen). ORSC  gaat over de relatie tussen mensen, waarbij de focus verschuift van het individu naar de groep, het team of het bredere systeem van relaties. Deze gerichtheid op het systeem van relaties creëert duurzame en veerkrachtige teams en organisaties. Het raamwerk is ontwikkeld door het Center for Right Relationships, CRRGlobal. Sonja Vlaar is ORSC-gecertificeerd (2011) en van 2017 tot 2020 bestuurslid van de Nederlandse community van ORSC professionals.

C-IQ®

Conversational Intelligence (C-IQ) is het aangeboren en aangeleerd vermogen om verbinding te maken met anderen, te navigeren en te groeien. Dit vermogen is nodig bij het opbouwen van gezonde en veerkrachtige organisaties. C-IQ draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen tijdens  gesprekken en de kwaliteit van de interactie in de gesprekken. Sonja Vlaar is gecertificeerd (2017) in Conversational Intelligence bij het We-Institute.

In 2020 schreven 14 gecertificeerde C-IQ professionals samen het boek: Changing Conversations for a Changing World.  Sonja Vlaar is (co-)auteur van twee hoofdstukken:  een casestudie over “co-creatie” en een artikel over “inclusie en de werking van het brein“.

Narratieve Coaching®

Narratieven zijn verhalen die een centrale rol spelen in ons mens-zijn. Narratieven geven op een snelle manier inzicht hoe mensen zichzelf en de wereld waarnemen. Narratieve Coaching werd ontwikkeld door Dr. David Drake. De methodologie van Narratieve Coaching maakt gebruik van bredere sociale wetenschappen, waaronder psychologie, design thinking, en systemische benaderingen voor gedragsverandering. Het proces van de narratieve coaching is ervaringsgericht en weerspiegelt  de dynamiek van persoonlijke verandering. Sonja Vlaar is  gecertificeerd (2018) Enhanced Practitioner Narratieve Coaching.

NeuroZone®

Een belangrijk doel van de cliënten van Attune is het voorkomen van burn-out, het opbouwen en versterken van veerkracht, en het benutten van hun potentieel voor betere prestaties. De NeuroZone®-aanpak combineert specifiek en herkenbaar gedrag dat neurologisch wordt aangestuurd (kort gezegd neuro-gedrag)  met de menselijke capaciteiten die nodig zijn voor duurzame en optimale prestaties, zowel op individueel als op team – en organisatieniveau.

Sonja Vlaar is gecertificeerd (2020) Advanced NeuroZone Coach (NAC) , sindsdien actief in de community van NeuroZone-coaches en sinds 2024 gecertifieerd als Master Neuroplastician (M.npn) en actief in de community van Neuroplasticians (de npnHUB ) van het Institute van Organizational Neuroscience (ION).

No distance is too far

Geen afstand is te ver voor online coaching met Attune. Sonja Vlaar is een ervaren online facilitator van online sessies en workshops wereldwijd. Ze begeleidt individuen en teams moeiteloos in het Engels, Nederlands en Portugees, en heeft  ervaring in het werken met taaltolken. Maak direct een zoom-afspraak maken met Sonja Vlaar in haar agenda met deze link.