Wat is Coaching ?

Individuele coaching richt zich - in het algemeen - op mentale groei, het definiëren en bereiken van doelen, het ontwikkelen van potentieel en het verbeteren van prestaties.

Effectieve coaches stellen vooral veel vragen. Dat betekent niet dat je nooit advies van me krijgt; er zijn situaties waarin advies passend en ook effectief is. Maar mijn algemene houding - als coach -  is er een van luisteren en vragen stellen, zodat je dieper gaat graven en reflecteren en bepaalde aannames in twijfel gaat trekken. Onze coach-gesprekken zijn dynamisch, en stellen je in staat om je oude ineffectieve gedragspatronen in te ruilen voor effectievere gedragspatronen. Coaching is naast gedragsgericht ook resultaatgericht.

Coaching door Sonja Vlaar/Attune

Vanuit de principes van systeemgericht werken, leg ik de focus steeds op de relatie die je hebt met je zelf en met anderen.

Veel mensen hebben een diep verlangen naar ordening en structuur. Het naast elkaar bestaan van oude patronen (die niet meer effectief blijken) en de behoefte aan nieuwe gedragspatronen (die dan nog geleerd moeten worden) brengt vaak verwarring. Je zoektocht naar een nieuw en beter perspectief houdt in dat je de oude patronen leert herkennen en accepteren, en toewerkt naar een nieuw perspectief.

Ik ben opgeleid en gecertificeerd om als coach te werken met toepassingen en modellen uit de relatie-systeem coaching, de neurowetenschap, de emotionele intelligentie en de cognitieve gedragspsychologie. Samen zoeken we naar je intrinsieke motivatie en de afstemming tussen je denken, voelen en handelen.

Als onderdeel van coachtrajecten kunnen we putten uit een arsenaal van favoriete instrumenten. We overleggen welk instrument je het best kan ondersteunen bij je coachvraag.

Wat Coaching NIET is

Het is nuttig om ook te definiëren wat coaching niet is. Er bestaan voor het begeleiden van mensen immers ook andere benaderingen die wel eens verward worden met coaching:

  • Coaching is geen Mentoring

Mentoring betekent dat een senior collega met kennis en ervaring in een bepaalde branche of functie, advies geeft en als rolmodel fungeert voor de mentee.

  • Coaching is geen Counseling

De American Counseling Association definieert counseling als "een professionele relatie die verschillende individuen, families en groepen in staat stelt om doelen op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn, onderwijs en carrière te bereiken". Hoewel er overeenkomsten zijn met coaching, richt counseling zich vooral op de verbetering van de geestelijke gezondheid.

  • Coaching is geen Therapie

Therapie is het werken met de cliënt die psychologische of fysieke symptomen probeert aan te pakken. Net als bij counseling houdt therapie zich bezig met de geestelijke gezondheid van de cliënt en is de begeleiding gericht op begrip en werken met ervaringen uit het verleden. Coaches zijn alert zijn op de grenzen tussen coaching en therapie en verwijzen cliënten door naar een therapeut als dat nodig is.

  • Coaching is geen Trainen

Training is het proces van het verkrijgen van kennis, vaardigheden of capaciteiten door studie, ervaring of lesgeven. De trainer is de expert en de training richt zich op specifieke vaardigheden.

  • Coaching is geen Adviseren

Een adviseur levert expertise en lost problemen op, of ontwikkelt een specifiek kennisgebied. Een organisatieadviseur heeft de focus op de organisatie of specifieke onderdelen ervan.

  • Coaching is geen Supervisie

Een supervisor legt het accent op de ontwikkeling van het vermogen tot reflecteren op het eigen handelen in de context van werk en beroep. De supervisor kijkt naar de professionele en persoonlijke ontwikkeling en naar het leervermogen van de supervisant. In mijn rol als supervisor begeleid ik andere coaches.

Tot slot

Naast mijn rol als coach, vervul ik vanuit Attune ook andere professionele rollen, zoals coaching-supervisor, intervisor, gedragstrainer, en extern ondernemerscoach in opdrachten van het Instituut voor Midden- en KleinBedrijf (IMK).

Daarnaast werk ik als extern coach/trainer voor de organisatie MeAsure Me B.V. De analyse instrumenten van Measure Me B.V. zijn bijzonder geschikt om diep en doelgericht in te gaan op de – externe en interne - factoren die van invloed zijn op de individuele kwetsbaarheid en veerkracht.

Voor de continue onwikkeling van mijn vak als coach en supervisor, ben ik aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen en intervisiegroepen met vakgenoten. Zie hiervoor de certificeringen op de homepage.