“If you want to walk fast, walk alone; If you want to walk far, walk together” (Xhosa wisdom)

Sterke relaties zijn het fundament onder elke succesvolle verandering.. Teams veranderen alleen door doen. Teamcoaching zorgt ervoor dat teamleden weten wat ze gaan doen zodat de gewenste verandering sneller en effectiever wordt doorgezet.

De doorlooptijd voor teambegeleiding ligt tussen de 3 en 9 maanden:

  • als het team is vastgelopen in de samenwerking

  • aan de start van een nieuw veranderproces of nieuw team

  • door verandering van de context waardoor het team anders moet gaan werken.

Resultaat

Groei van het onderlinge vertrouwen, positieve waardering van teamleden en effectiever samenwerken.

Werkwijze

De focus ligt op verbinding in de relaties. Onuitgesproken en onbewuste informatie komt naar boven. Inzoomen op de interactie en de dynamiek.

De intelligentie wordt op verschillende niveaus aangesproken:

  • IQ Cognitieve intelligentie, het rationele begrijpen

  • EQ Emotionele Intelligentie, je persoonlijke houding en gevoelens en die van anderen en de invloed daarvan op je gedrag

  • SQ Sociale intelligentie, je relatie met anderen

  • RSI Relatie Systeem Intelligentie maakt van individuele mensen een team waarbij creatieve energie ontstaat. (Met systeem bedoelen we het relatiesysteem tussen mensen)

Team Intelligentie = IQ + EQ + SQ + RSI.

Programma:
  • Een startworkshop met het team waarin we de uitgangssituatie van bespreken alsook een eerste teamdiagnose. Aan het eind van de dag ligt er een plan voor teamontwikkeling met concrete actiepunten en heldere verantwoordelijkheden.

  • Vervolgsessies gedurende de 3 tot 9 maanden met het team (2-4 uur per sessie) waarin we de voortgang bespreken en teamleden leren.

  • In de laatste sessie wordt de samenwerking in het team en behaalde resultaten besproken.

Interesse? Neem contact op met Sonja Vlaar.