Executive Coaching van Attune ondersteunt leren en  ontwikkelen, professionalisering, verander-en transformatieprocessen. Het  draagt bij aan het oplossen van organisatie- of managementproblemen.

Vanuit professionele deskundigheid, onafhankelijkheid en expertise als adviseur / trainer voor executives, teams en organisaties help ik bij het aanpakken van problemen en veranderingen, zoals:

  • Verander-processen (change-management) voor gedrag
  • Leer- en ontwikkel processen voor performance
  • Deskundigheidsbevordering en professionalisering van coaches en HR

Executive Coaching Uitgangspunten:

  • Werken vanuit de menselijke maat; omdat organiseren niet waardevrij is en mensgericht werken een essentiële basishouding is om complexe situaties te ondersteunen
  • Moedig rebels durven zijn en keuzes maken vanuit nieuwsgierigheid naar andere en onbekende wegen
  • Integraal en Systeemgericht werken: integraal houdt in dat organisatie en professionals  één samenhangend geheel vormen; systeemgericht houdt in dat dit samenhangend geheel betrekking heeft op alle individuen en hun onderlinge relaties in dit relatiesysteem.
  • Gebruikmaken van ondersteunende e-systemen voor professionals, omdat dit sneller en effectiever werkt.
  • Nulmetingen zijn belangrijk voor het inkort brengen van de uitgangssituatie en het meten van de voortgang. Echter geen overmatige analyses.
  • Eenvoud brengen in performance management, met respect voor de limieten aan de menselijke veerkracht (stress- en burn-out preventie; optimalisatie van energie).

Expertise:

Als senior gedragstrainer/ adviseur / project manager heb ik ruime ervaring opgebouwd op de gebieden van vaardigheden en gedrag, advisering, coaching, online facilitatie met zoom en teams, design van trainingen en workshops, projectmatig werken, performance – en competentiemanagement, HR, loopbaanontwikkeling, reïntegratie (1e en 2e spoor) , outplacement, verander- and transformatieprocessen.

Samen komen we verder. Dat betekent eerst het gesprek met elkaar aangaan om de uitgangssituatie en doelen te bespreken. Vervolgens werken we in co-creatie met concepten en stellen we deze bij op basis van de ervaringen, feedback en feedforward.

Daarbij geldt: eenvoud staat boven alles. Het maken van bewuste en transparante keuzes voor de volgende stap is belangrijk voor het bereiken van het gezamenlijke doel.

Mijn stijl is fris, direct, persoonlijk en geen onnodige ingewikkeldheid. Analyse van de uitgangssituatie met behulp van evidence based tools (zoals bijvoorbeeld de Neurozone Analyses, PQ Analyse, Analyse van Denkvoorkeuren, Talent en Motivatie Analyses)

Ik werk met evidence based concepten en tools uit de positieve psychologie, systeemgericht denken en werken evidence based change management en toepassingen uit de neurowetenschap.

Maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking.