Elk kind verdient het om op te groeien in een gezin, bij voorkeur thuis. Als dat niet mogelijk is bieden gezinshuizen kinderen en jongeren een alternatieve veilige en stabiele omgeving om op te groeien. Gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van uithuisgeplaatste jongeren met vaak complexe problematiek. Zij zetten hun eigen gezinsleven en sociaal netwerk in als hulpverleningsvorm. Een gezinshuis biedt een klimaat waarin de kracht van het gewone leven en de dynamiek van de relaties in het gezinshuis een belangrijke rol spelen.

Een gezinshuis is niet hetzelfde als een pleeggezin. Pleegouders zijn vrijwilligers en gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. In een gezinshuis wonen vaak ook meer kinderen dan in een pleeggezin. Een gezinshuisouder is  een professionele opvoeder die, samen met andere professionals, zorgt voor een evenwichtige gezinsdynamiek en het welzijn en de ontwikkeling van alle gezinsleden waarborgt.

De meeste gezinshuisouders zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en veel gezinshuizen hebben het Keurmerk Gezinshuizen. De gezinshuisouders zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden en vergroten van vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogiek en trauma, hechting , gedrag etc. Als hulpverlenende professional hebben gezinshuisouders – net als andere professionals – behoefte aan coaching en supervisie.

Het leveren van zorg in een thuissituatie, 24 uur per dag, vereist veerkrachtige en professionele gezinshuisouders. De vragen en problemen die zij inbrengen in de coach gesprekken zijn divers, zoals: samenwerking en relatie-dynamiek in het gezin, ondernemerschap gerelateerd aan het runen van het gezinshuis, positie van het gezinshuis ten opzichte van andere belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, vaardigheden en competenties, etcetera..

Netwerk Gezinshuiscoaching

In 2019 hebben een aantal ervaren coaches zich verenigd in het Netwerk Gezinshuiscoaching. Ouders van gezinshuizen die behoefte hebben aan begeleiding van gekwalificeerde professionals kunnen bij dit Netwerk terecht. Ik ben aangesloten bij het netwerk Gezinshuiscoaching voor de professionele coaching en supervisie van gezinshuisouders.

Werkwijze

Als coach los ik de problemen van mijn cliënten niet op; wel help ik hen om inzicht te verkrijgen en stil te staan bij wat er op dat moment speelt en bij de gedragspatronen. Ik ondersteun gezinshuisouders bij het benoemen van hun keuzes, standpunten en mentale instelling. Samen vinden we concrete acties en oplossingen. In die gesprekken kan ik putten uit mijn ruime ervaring als coach en een volle gereedschapskist met methodieken. In de coachgesprekken ontstaat ruimte voor andere perspectieven. Als coach en supervisor draag ik bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de gezinshuisouders, die zich met zoveel toewijding inzetten voor hun werk.

Studie-punten 

Gezinshuisouders kunnen mijn supervisie – desgewenst – erkennen voor studiepunten ten behoeve van hun SKJ (her)registratie. Ik ben sinds 2002 als supervisor geregistreerd bij LVSC.

Intervisie

Ik ben ook beschikbaar als intervisor voor de begeleiding van gezinshuisouders die samen met andere gezinshuizen (collega’s) willen reflecteren, en zich verdiepen in situaties waar zij voor staan. We gaan dan aan de slag met situaties uit de praktijk, reflecteren daar samen op en reiken alternatieven aan. Ik heb eerder intervisiegroepen begeleid bij Veilig Thuis en bij Jeugdbescherming.

Aanmelden en kennismaking 

In principe kom ik naar het gezinshuis voor de sessies, maar ik bied ook de mogelijkheid van begeleiding op mijn werklocatie in Vught of elders, of met online sessies via Zoom. Ik werk vanuit Boxtel en hanteer een maximale reisafstand van 1 uur. U kunt me bellen op 06 51762344, mailen op sonja.vlaar@attune.nl, of vrijblijvend een online zoom sessie plannen.