De workshop ” Growth Mindset” is ontwikkeld tijdens een bijeenkomst in Zweden van C-IQ professionals. We gebruiken het concept van de Growth Mindset® van Carol Dweck en het raamwerk van Conversational Intelligence® van Judith E. Glaser.

Carol Dweck ontwikkelde het concept van de growth-mindset versus de fixed mindset. De verschillen tussen deze twee mindsets zijn terug te voeren op de mate waarin je gelooft dat je capaciteiten en vaardigheden een vast gegeven zijn en niet verder ontwikkeld kunnen worden.

Het raamwerk van Conversational Intelligence® (C-IQ) combineert inzichten uit de neurochemie met onderzoek naar de impact van woorden en taal op onze mindset.

Vanuit de Fundamentals van Attune, heb ik deze concepten verder uitgewerkt.

Door te experimenteren met nieuw gedrag baan je een pad naar de toekomst. Hoewel het een behulpzame discipline is, om je pad te plannen, verloopt je pad in werkelijkhei , meestal toch anders.

Deelnemers ervaren tijdens de workshop de kracht van de Growth Mindset, zoals:

  • het verschuiven van een “resistor” positie (wanneer er wantrouwen en geen verbondenheid is in de relatie) naar een “experimentor” of “growth” mindset (wanneer er vertrouwen en verbinding is in de relatie)
  • neuro-inzichten waarmee een positieve mindset van het brein kan worden getraind
  • het inzicht en de ervaring dat falen en de moed om kwetsbaarheid te tonen nodig zijn om persoonlijk leiderschap te doen groeien. De workshop geeft een posieve draai aan falen.

Deelnemers reflecteren samen over hun ervaringen met de verschilende mindsets en maken hun een persoonlijke actieplan.

Maak een afspraak als je de eerste stap wil zetten voor een vrijblijvend gesprek over het programma.  We bespreken dan hoe de workshop eruit kan zien zien voor jouw team en organisatie.