Veel organisaties zijn op zoek naar goede alternatieven voor de traditionele lijn-staf hiërarchie. Er wordt geëxperimenteerd met een matrix- of netwerkstructuur en vormen van zelforganisatie en zelfsturing. Functies ontwikkelen zich naar rollen en medewerkers werken steeds meer in flexibele en tijdelijke teambezettingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de traditionele HR-cyclus en beoordelingsgesprekken niet meer op z’n plaats.

Gewenst Resultaat

Organisaties zoeken naar concrete handvatten voor het voeren van gesprekken die leiden tot vertrouwen, waardering en actie en bijdragen aan positieve verandering. En daarmee een betere sfeer en resultaten.

De uitgangssituatie

Tussen medewerkers en leidinggevenden worden door het jaar heen allerlei gesprekken gevoerd. Denk aan de bekende HR gesprekken (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek en loopbaangesprek), maar ook kennismakings- of verwachtingsgesprekken. Deze gesprekken zijn vaak verworden tot formaliteiten die bij de leidinggevende en de medewerker tot frustraties leiden. Met de continue reorganisaties sluiten de traditionele HR gesprekken onvoldoende aan bij de nieuwe organisatie.

Moeizame gesprekken

Door de snel veranderende organisatiestructuur en verouderde systemen en processen voor HR gesprekken en de traditionele HR cyclus wordt een persoonlijk gesprek van mens tot mens steeds lastiger. En minder gevoerd. En steeds minder goed gevoerd!

Hoe voorkom je als manager dat je beoordeling geen veroordeling wordt of dat het geen knuffelgesprek wordt? Wat een motiverende stimulans zou moeten zijn in de samenwerking tussen collega’s, is gereduceerd tot het afwerken van tijdrovende afvink-lijstjes en beoordelingsformulieren. Een persoonlijk gesprek over het functioneren en samenwerken wordt steeds minder gevoerd. 9 van de 10 gesprekken slaan de plan mis en gaan niet waar het over moet gaan.

Is de HR gesprekscyclus nog wel nodig?

Wat zijn de verschillen tussen de HR gesprekken en waar zit de samenhang voor de toekomst? Waarover kan en moeten afspraken gemaakt worden en met wie? Wie meet inspanningen en de resultaten daarvan?

Of moeten inspanningen niet (meer) worden gemeten, omdat het om resultaten gaat en het niet meer belangrijk is hoe, waar en wanneer iemand zijn werk doet? Leidinggevenden en medewerkers vragen om duidelijkheid over de doelstelling van de verschillende HR gesprekken en de samenhang tussen deze gesprekken.

Maar er is nog iets veel belangrijkers nodig voor het voeren van écht goede gesprekken!

Wat is een goed gesprek?

Hoe breng je ter sprake wat echt belangrijk is?

Hoe leidt het gesprek ertoe dat leidinggevende en medewerker elkaar begrijpen? Hoe komt de dialoog tussen leidinggevende en medewerker op gang over de dingen die er écht toe doen? En hoe kom en blijf je met elkaar in gesprek? Hoe kom je tot heldere afspraken? Kortom: hoe maak je van een gesprek een zinvolle ontmoeting die bijdraagt aan een betere samenwerking en performance?

Meer dan vaardigheidskunstjes

Het voeren van een écht gesprek vraagt om méér dan kennis en vaardigheden.

Een écht goed gesprek voor positieve verandering in organisaties vraagt om authentiek gedrag, leiderschap en gespreksvaardigheden die vertrouwen wekken.

Het vraagt om een open luisterhouding, het aanspreken van talent, bouwen aan een vertrouwensrelatie, een scherpe probleemanalyse en een passende oplossingsstrategie voor het ontwikkelen van competenties. In de workshop ” het échte gesprek” ga je hiermee aan de slag.

Attune gebruikt benaderingen en inzichten uit de positieve psychologie, het waarderende onderzoek (appreciative inquiry), benaderingen die de relatie voorop stellen zoals Conversational Intelligence®, ORSC® en Focusing, ervaringsgerichte leren en dienend leiderschap. Attune heeft deze inzichten verwoord in de Fundamentals van Attune.

Workshop “Het échte Gesprek”

Met “Het échte Gesprek” worden kennis en vaardigheden aangereikt en oefen je met het voeren van échte gesprekken. Heel concreet leer je:

Hoe je gesprek effectief bijdraagt aan positieve en duurzame verandering in werkrelaties

Hoe je in het gesprek een verschuiving brengt van “ik” naar “wij” en het delen van verwachtingen

Toepassen van tools (take-aways) die gesprekken succesvol maken en die je na de workshop meteen kunt toepassen.

Take-aways

Je krijgt tools die je meteen na de workshop kunt inzetten in de organisatie. Zoals bijvoorbeeld:

  • hoe je afspraken maakt over manier waarop je wil samenwerken
  • hoe je meta-communicatie kunt inzetten in een persoonlijk gesprek
  • hoe je meer vertrouwen brengt in je werkrelaties.

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met Sonja Vlaar.