Bent u een manager, leidinggevende of directeur en op zoek naar exclusieve en professionele begeleiding van een executieve coach / ondernemerscoach? Ik bied mijn volledige aandacht aan om uw persoonlijke vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Ik sta klaar om te sparren, zodat u daarna efficiënter, sneller en effectiever uw vraagstuk kunt aanpakken.

We bespreken onder andere de volgende onderwerpen:

  • Een lastige situatie binnen het bedrijf of team, of een gesprek waar u moeite mee heeft.
  • Hoe u een manier kunt vinden om de lastige situatie of relatie te verbeteren en vertrouwen op te bouwen.
  • Een routekaart om u te begeleiden bij de stappen die u wil nemen.

Wat is executieve coaching?

Executieve coaching wordt soms verward met business coaching, maar deze termen betekenen niet hetzelfde.

  • Executieve coaching richt zich op de executieve (uitvoerende) functies in de organisaties, zoals besluitvorming, beslissingen en keuzes die de manager, leidinggevende, directeur, bestuurder of ondernemer moet maken. Executieve coaching wordt ook wel performance-coaching of  “ondernemerscoaching” genoemd. Executieve coaching is gericht op het versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap inclusief het systeem van de (werk)relaties in de organisatie.
  • Business coaching richt zich op het realiseren van doelstellingen door middel van strategische planning, de inrichting van de organisatie, het verbeteren van de performance alsook het behalen van de bedrijfsresultaten.

Zowel executieve coaching en business coaching zijn van belang om een organisatie te laten groeien en jezelf als ondernemer of ondernemende manager verder te ontwikkelen.

Mijn kracht ligt bij de begeleiding van leidinggevenden en managers in de (jeugd)zorg, HBO- en post-academisch onderwijs en beleid-adviserende en dienstverlenende organisaties  zoals Waterschappen en Gemeenten. Opdrachten komen vaak van HR voor vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap, communicatie en samenwerking, reïntegratie, vergroten van veerkracht, talent- en loopbaanontwikkeling, performance ontwikkeling, conflict en samenwerken  in een hybride of online werkomgeving.

Daarnaast help ik als business coach en supervisor (startende) ZZP-professionals zoals professionele coaches, supervisoren, en MKB bedrijven. Hiervoor kan ik putten uit 20 jaar ervaring als ondernemer en werkgever in mijn eigen bedrijf, Attune, en uit mijn bestuurlijke – en management- ervaring in andere organisaties en samenwerkingsverbanden.

gesprekken met impact