Wat is veerkracht?

Veerkracht verwijst naar het vermogen en het dynamische proces waarmee individuen en teams zich aanpassen bij tegenslag en hoe ze ziekte en uitval kunnen voorkomen. Tegenslag kan te maken hebben met ervaringen van stress en trauma. Veerkracht gaat ook over het herstel van gezond functioneren na tegenslag. Veerkracht omvat het vergroten van de mogelijkheden om (toekomstige) stressoren aan te pakken. Heel basaal gaat veerkracht om het kunnen omgaan met de energie die we iedere dag en iedere week kunnen opbrengen. Veerkracht is geen statische maar een dynamische capaciteit, die weer verandert in de loop van de tijd als gevolg van leren & ontwikkelen, de belastbaarheid en de belasting, en de interactie met de omgeving.

Neurozone als betrouwbare partner voor assessments

Professionals en leiders in organisaties hebben inzicht en data nodig om de veerkracht van individuen en teams en organisatie-onderdelen in kaart te brengen.

Om te achterhalen wat er nodig is om de veerkracht te vergroten, maken steeds meer organisaties gebruik van de Neurozone Assessments.

De Neurozone® Veerkracht Assessments ondersteunen de groei van veerkracht en performance van individu, groep of team.

De Neurozone Resilience Index (NRI)

Er zijn twee verschillende veerkracht scores (de zogeheten Neurozone Resilience Index = NRI): op individueel niveau (en geaggregeerd op groepsniveau), en op het niveau van het team als relatie-systeem.

De Neurozone assessments geven inzicht over welzijn, stress en performance, goed onderbouwd en gemeten. De NRI is gebaseerd op betrouwbare en gevalideerde wetenschappelijke inzichten uit de immunologie, de neuro-fysiologie, systeemdenken en het functioneren van brein-lichaam systemen. Uit de analyse komen aanbevelingen en concrete strategieën op gedragsniveau om de veerkracht te kunnen vergroten.

Een goede analyse is een goede investering in het welzijn en de performance in organisaties. Het doel is bijvoorbeeld: minder uitval, minder absenteïsme, preventie van stress en ziekte, meer positiviteit en een hogere productiviteit van individu, team en de hele organisatie.

De app en rapportages

Voor de het in kaart brengen van de individuele profielen en rapportage, inclusief berekening van de persoonlijke NRI gebruiken we de Neurozone app. Daarmee kan de persoon zelf bijhouden wat de voortgang is in de ontwikkeling van de veerkracht.

Voor groeps- en team-analyses worden uit alle assesments data  gegenereerd en geanalyseerd zodat de conclusies aansluiten bij uw doel.

De resultaten van de assessments  worden weergegeven in gedetailleerde rapportages.

Plan een afspraak (met de knop hieronder) voor meer informatie em kennismaking met deze innovatieve vorm van rapporteren.

Professionele Begeleiding

Sonja Vlaar is bevoegd om de Neurozone diagnose instrumenten in te zetten.

Meestal zijn de assessments onderdeel van een breder project in samenwerking met de klantorganisatie en met Neurozone als betrouwbare partner voor de analyse van data.

Als Neurozone professional bespreekt Sonja Vlaar met u de aanpak en werkwijze die het beste past bij uw vraag en organisatie. Dan kunnen we dieper ingaan op de structuur van de feedback van de assessments, de bescherming van de data en de ethische aspecten van een assessment- project, alsook op de professionele begeleiding die nodig is voor leren en ontwikkelen van kennis op het gebied van de toegepaste neurowetenschap en de werking van het brein-lichaam systeem in relatie tot de performance van individuen en teams.

Plan een afspraak (met de knop hieronder) voor meer informatie, een korte demo of co-creatie van  een projectvoorstel . Kijk eventueel ook op de website van Neurozone.