8 11, 2021

About perfectionism

In de rol van Hermione in de Harry Potter films zei Emma Watson “there is nothing interesting about being perfect”. Ken jij iemand die perfect is? Ik niet. Zo iemand lijkt me oersaai, want er is geen barst aan te beleven. Mensen die perfect willen zijn, hebben het niet gemakkelijk. […]

1 10, 2021

Intermitterend Vasten

Hoe kun je je gezondheid en welzijn verbeteren met intermitterend vasten? (Klik hier voor het artikel “Intermittent Fasting” in het Engels). Er wordt veel gesproken over intermitterend vasten, onder andere om af te vallen en om de gezondheid te verbeteren. Veel onderzoeken tonen aan dat het een groot effect heeft op ons lichaam en ons brein en dat het de levensduur kan verlengen. Maar wat is intermitterend vasten precies en hoe werkt het? Het onderwerp intermitterend vasten is populair én controversieel. […]

26 08, 2021

Integratie van Coaching en Neuro

In dit artikel ga ik in op de integratie van coaching en neuro. De neurowetenschap is nog vrij nieuw en de toepassingen ervan ontwikkelen zich razendsnel.

Afgelopen vrijdag spraken we in de IM groep van WBECS over de presentatie van Ann Betz “Impressing their brains, gaining their business“. Ann is een bekende internationale spreker en trainer op de kruising van oaching, transformatie en neurowetenschap. Om aan te geven hoe coaching en neurowetenschap elkaar positief versterken, gebruikt Ann deze metafoor: […]

17 02, 2021

Article: How resilient are you?

Our brain and body can – in some ways – be compared to the heating system of our houses. In the Netherlands this system is often installed under the roof on the attic. Like our brain does for our body, it regulates the allocation of energy in the house. Last week it was very cold in The Netherlands, so, it was really annoying when we had a failure of our heating system that weekend. We were shivering to the bones when on Monday the technician came for repair. He quickly went to the attic, to check the boiler. Click here to read this article in Dutch. […]

16 02, 2021

Artikel: Hoe veerkrachtig ben jij?

Artikel: Hoe veerkrachtig ben je? (Click here for the English version)

Ons brein en lichaam kunnen – in sommige opzichten – worden vergeleken met het verwarmingssysteem van onze huizen. In Nederland is dit systeem vaak onder het dak op de zolder aangebracht. Net als onze hersenen dat doen voor ons lichaam, regelt het verwarmingssysteem de toewijzing van energie in huis. Het was erg koud afgelopen weekend in Nederland, dus het was vervelend dat we precies toen een storing kregen van onze verwarming. We beefden tot op het bot toen de monteur maandag kwam voor de reparatie.  […]

21 01, 2021

Maria’s first coaching; a project with EthicalCoach

It was Maria’s first time to be coached online and one to one in her leadership growth. Maria lives in the US and I live in the Netherlands. She wasn’t sure what to expect from the coaching before signing up. She felt a bit uncertain about how the coaching and how I would be, but otherwise she was excited to have a coach for the first time. As her coach, I had the privilege to introduce Maria into the world of coaching.

[…]

Ga naar de bovenkant