Teamdiagnose begint met het beeld dat jij, als teamleider, hebt van je team. In plaats van tijdrovende gesprekken en interviews kan Team Leader View de teamdiagnose aanzienlijk versnellen.

Team Leader View is een krachtig instrument, ontwikkeld door Team Coaching International (TCI) voor het bepalen van kenmerken voor goed presterende, duurzame en geïnspireerde teams. Klik hier voor meer informatie Team Leader View

Team Leader View zetten we in voor meer positiviteit en productiviteit in teams. Het geeft snel en gericht inzicht in je team en waar de aangrijpingspunten liggen voor teamontwikkeling.

Diagnose van het team als geheel

Team Leader View gaat uit van het team als een relatiesysteem. Teamkarakteristieken worden gemeten rondom de productiviteit en de positiviteit van het team:

In totaal worden 14 belangrijke kenmerken van je team in kaart gebracht. De kenmerken zijn onderverdeeld in 7 performance indicatoren voor productiviteit (ratio, teams bestaan om resultaten te behalen, resultaatgericht leiderschap) en 7 performance indicatoren voor positiviteit (emotie, teams bestaan uit mensen, verbindend leiderschap).

De scores geven een indicatie voor teamontwikkeling. Als bijvoorbeeld laag gescoord wordt op de indicator “waardering van onderlinge verschillen” dan zou het team kunnen kiezen voor een interventie zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van de luistervaardigheden.

Resultaat

Je hebt een uitgesproken perceptie en (nul)meting van je team. Je gaat voorbij aan de individuele competenties en begint meteen met de performance van het team als een geheel. Hierdoor versnel je de teamontwikkeling aanzienlijk

Meer weten?

Lees meer in het wetenschappelijke artikel Diagnose-instrumenten bij teambegeleiding (2013), in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Daarin worden twee verschillende uitgangspunten voor de diagnose van teams besproken, en daarmee samenhangend je keuze voor het meten van teamkarakteristieken.