“If you want to walk fast, walk alone; If you want to walk far, walk together” (Xhosa wisdom)

Sterke relaties zijn het fundament onder elke succesvolle verandering.. Teams veranderen alleen door doen. Teamcoaching zorgt ervoor dat teamleden weten wat ze gaan doen zodat de gewenste verandering sneller en effectiever wordt doorgezet.

De duur van een teamtraject met Attune is minimaal 3 maanden en idealiter 6 maanden.

  • als het team is vastgelopen in de samenwerking
  • aan de start van een nieuw veranderproces of nieuw team
  • door verandering van de context waardoor het team anders moet gaan werken.

Resultaat

Groei van het onderlinge vertrouwen, positieve waardering van teamleden en effectievere samenwerking.

Werkwijze

Voorafgaand aan de eerste workshop verzamelen we data met behulp van een online Neurozone teamanalyse. Ieder teamlid vult de online vragenlijst in. Met de antwoorden analyseren we het teamfunctioneren. Op basis van deze data wordt een team rapportage gegenereerd.

We beginnen het traject met een startworkshop van een halve dag met het hele team. Dan bespreken we de uitgangssituatie alsook de resultaten van de teamdiagnose.

Aan het eind van de startworkshop ligt er een routemap voor teamontwikkeling gedurende 3 of 6 maanden ,met actiepunten en heldere verantwoordelijkheden op zowel individueel als op teamniveau. In de vervolgsessies voorzien we het team van tools en technieken voor de ontwikkeling van skills en mindset die het team nodig heeft om de gewenste verandering in de praktijk te brengen.

Onder team Intelligentie vestaan we: de som van IQ + EQ + SQ + RSI.

  • IQ Cognitieve intelligentie, het rationele begrijpen
  • EQ Emotionele Intelligentie, persoonlijke houding en gevoelens en die van anderen en de invloed daarvan op gedrag
  • SQ Sociale intelligentie, de relatie met teamgenoten en anderen
  • RSI Relatie-Systeem Intelligentie waardoor creatieve energie ontstaat door co creatie

Duur van het team traject

  • Na de startworkshop zijn er tweewekelijkse kortere vervolgsessies gedurende de 3 of 6 maanden met het hele team (2 à 3 uur per sessie) waarin we de voortgang bespreken en opnieuw afstemmen.
  • Na 6 maanden wordt de online teamanalyse opnieuw afgenomen, zodat de voortgang en het resultaat kan worden gemeten.

Interesse? Neem contact op met Sonja Vlaar voor een maatwerk-traject.