De workshop ” de Experimentor Mindset” is ontwikkeld tijdens een bijeenkomst in Zweden van C-IQ professionals. We gebruiken het concept van de Growth Mindset® van Carol Dweck en het raamwerk van Conversational Intelligence® van Judith E. Glaser.

Carol Dweck ontwikkelde het concept van twee mindsets: de growth-mindset en de fixed mindset. De verschillen tussen deze twee mindsets zijn terug te voeren op de mate waarin je gelooft dat je capaciteiten en vaardigheden een vast gegeven zijn en niet verder ontwikkeld kunnen worden.

Het raamwerk van Conversational Intelligence® (C-IQ) combineert inzichten uit de neurochemie met onderzoek naar de impact van woorden en taal op  onze mindset.

Vanuit de Fundamentals van Attune, hebben we deze concepten verder uitgewerkt in de workshop ” de Experimentor Mindset”.

Door te experimenteren met nieuw gedrag baan je een pad naar de toekomst.  Hoewel het een behulpzame discipline is, om je pad vooraf uit te stippelen, verloopt het in werkelijkheid, als je stappen gaat zetten, meestal toch anders. Je beseft dat transformatie stap voor stap gaat Levende systemen zullen ons altijd blijven verbazen en daarom is het zo belangrijk dat we bij ieder stap afstemmen op het gevoel en de hoofdzaken die het hart raken.

Deelnemers ervaren tijdens de workshop de kracht van de Experimentor Mindset, zoals:

  • het verschuiven van een “resistor” positie (wanneer er wantrouwen en geen verbondenheid is in de relatie) naar een “experimentor” mindset (wanneer er vertrouwen en verbinding is in de relatie);
  • neuro-inzichten waarmee een positieve mindset van het brein wordt getraind;
  • het inzicht en de ervaring dat falen en de moed om kwetsbaarheid te tonen nodig zijn om persoonlijk leiderschap te doen groeien. De workshop geeft een posieve draai aan falen.

Deelnemers reflecteren samen  over hun ervaringen met de verschilende mindsets en maken hun een persoonlijke actieplan.

Maak hier een afspraak als je de eerste stap wil zetten voor een vrijblijvend gesprek over het programma en de offerte. We bespreken dan  hoe de workshop “Experimentor Mindset” eruit kan zien zien voor jouw team en organisatie.