LVSC is de Nederlandse Vereniging voor Supervisie en Coaching,  een beroepsvereniging van en voor professionele coaches, supervisoren en organisatiebegeleiders. De leden van LVSC dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten coaches en supervisoren een platform voor kwaliteit, beroepsregistratie en kennisuitwisseling (bij- en nascholing, intervisie, Tijdschrift voor Begeleidingskunde en kennisbank).

Werkzaamheden van bij LVSC aangesloten professionals zijn gericht op:

  • interacties in de begeleiding van professionals en medewerkers en ontwikkeling in/van organisaties.
  • het faciliteren van leer-/ontwikkelprocessen.
  • mensen ‘sterker’ maken, leren zich te verhouden tot doelen en/of hun professie om prestaties te verbeteren.

Sonja Vlaar is geregistreerd bij LVSC als supervisor vanaf 2003 en heeft daarna iedere vijf jaar ( in 2008, 2013 and 2018) deze registratie vernieuwd. Bekijk hier de pagina van Sonja Vlaar bij LVSC (oops: tijdelijk niet toegankelijk gesteld door LVSC).

LVSC coaches en supervisoren vormen een leergemeenschap waarbinnen zij zich voortdurend ontwikkelen, met kennisbijeenkomsten in de vorm van intervisie, workshops, trainingen, LVSC colleges en congressen. Daarnaast geeft LVSC het praktijk-wetenschappelijk vakblad, Tijdschrift voor Begeleidingskunde, uit met bijbehorende kennisbank. Download hier het artikel van Sonja Vlaar gepubliceerd in het TvB in 2013.

LVSC is lid van ANSE,  een Europese koepel en samenwerkingsverband van nationale beroepsverenigingen voor Supervisie en Coaching in Europa. ANSE vertegenwoordigt nu meer dan 8000 gekwalificeerde supervisoren en coaches uit meer dan 20 landen en 80 opleidingsinstituten. Bekijk hier de website van ANSE..