De basisprincipes van Attune worden uitgedrukt met het acroniem A.T.T.U.N.E. (bron: The Science of Trust, John M. Gottman, 2011 ):

 • Awareness
 • Turning towards the relationship
 • Tolerance
 • Understanding
 • Non-defensive listening
 • Empathy

(in het Nederlands: Bewustzijn, Gericht op de Relatie, Tolerantie, Begrip, Non-defensief luisteren en Empathie).

Fundamentele uitgangspunten voor de coaching van Attune:

 1. Luisteren naar verbinding en het delen van informatie
 2. Het dienen van een gemeenschappelijk doel
 3. Methodieken en tools voor de integratie van lichaam, growth mindset en brein
 4. Ondersteunende en veilige digitale technologie
 5. Gedrag afstemmen op behoeften van individu en team
 6. Waarderen van diversiteit en bewust inclusief zijn
 7. Positieve feedback en het delen van succes
 8. Gericht op welzijn waarbij lichaam en minset paraat zijn om te excelleren
 9. Stimuleren van een “growth mindset”
 10. Creëeren van vertrouwen (in zelf en in de werkrelaties met anderen).

Op basis van deze uitgangspunten creëren we Gesprekken met Impact.