“You can’t always get what you want” (M. Jagger)

De site van Attune is met zorg samengesteld. De informatie die wij presenteren is aan veranderingen onderhevig. Attune geeft je hierbij toestemming om de informatie op de website te gebruiken, te kopiëren, te printen en te verspreiden voor privé doeleinden. Zakelijk gebruik en/of gebruik voor commerciële doelen is niet toegestaan tenzij dit schriftelijk met Attune is overeengekomen.

De website is bedoeld om informatie te geven over de diensten en doelgroepen van Attune. Attune pretendeert niet hiermee volledige informatie te geven over genoemde onderwerpen. Evenmin garanderen wij dat de site geen fouten bevat. Attune is niet aansprakelijk voor een juiste werking en toepassing van de informatie voor een bepaald doel of afstemming van de inhoud op een andere digitale omgeving.

De informatie verzonden per e-mail vanuit een @attune.nl account is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt je verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Attune staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.