Yes! Het boek is binnen en eindelijk ik kan het vasthouden. Wow, we did it! 15 gecertificeerde auteurs bundelden hun krachten en ervaringen en voegden hun liefde toe voor het schrijven van het boek “Changing Conversations for a Changing World”. Wat kun je verwachten? …Veel belangrijke inzichten voor leiders waar dan ook, die – als ze willen groeien en bloeien – zich moeten aanpassen aan de veranderende wereld om hen heen.

Met 2 artikelen maak ik deel uit van dit inspirerende boek. Samen met Vicky Miethe en Tanja Murphy-Illibasic schrijf ik over “Co-creation in practice” en presenteren we een casus over co-creatie in onze eigen C-IQ community. In het artikel “Inclusion and the brain” (paragraaf 15) verken ik waarom het brein bedraad is op een manier die ervoor zorgt dat inclusie niet vanzelf gaat. Leiders en organisaties zullen daarom de processen voor de betrokkenheid medewerkers en inclusie en diversiteit actief moeten inzetten.

Het was een waar avontuur. Ik ben trots op het resultaat! Klik hier door naar Amazone

_________________________________________________________

Yes! Finally, I can hold the book in my hands. Wow, we did it!
15 C-IQ certified authors joined their effort and experiences and added their love in co-creating this book “Changing Conversations for a Changing World”. What can you expect? Many key insights for leaders everywhere who must adapt to their changing world if they wish to flourish and thrive.

With 2 articles I am one of the #authors of this inspiring book. With co-authors Vicky Miethe and Tanja Murphy-Ilibasic, we write (chapter 10) about #Cocreation in practice “, and present a case study about cocreation in our C-IQ community. In my article #Inclusion and the #brain” (Chapter 15), I explore why the human brain is not hardwired for inclusion to automatically happen, and why leaders and organizations need to intentionally facilitate learning processes for engagement, #diversity & #inclusion in their organization.

It was a real adventure. I am proud of the result! Click here for Amazone