Onze hersenen zijn veranderlijker dan we aanvankelijk dachten. Dat aanpassingsvermogen van ons brein noemen we neurale plasticiteit.
Hoewel een deel van de neurale bedrading in onze hersenen vastligt en langzaam rijpt tijdens ons opgroeien blijven we voortdurend nieuwe hersencellen en verbindingen aanmaken, ook op oudere leeftijd. Een groot deel van het bij geboorte aanwezige netwerk sterft af en een deel van dat wegenstelsel wordt met de jaren steeds robuuster.
Hersengebieden kunnen ook taken van elkaar overnemen. Oudere mensen gebruiken vaak meerdere gebieden voor een bepaalde actie, terwijl jongere mensen dezelfde acties vaak met één hersengebied kunnen oplossen.
Een duidelijk voorbeeld van die verschuivingen in hersengebieden blijkt uit onderzoek bij blinde menen.  Door met hun tong te klikken of met hun  voeten te stampen konden zij via echolocatie een idee krijgen van hun omgeving. Uit hersenonderzoek blijkt dat zij die geluidsinformatie verwerken met het visuele verwerkingsdeel en niet met het auditieve deel van het brein.
Actieve training helpt bij het gezond en vitaal houden van ons brein omdat repeterende acties, gevoelens en denkbeelden de neurale plasticiteit stimuleren. (Een nuance: het kan ook de verkeerde kant in slaan! Depressie, chronische pijn en verslaving zijn daar voorbeelden van).

Wat je aandacht geeft groeit

In mijn coaching leer je gesprekken voert op 3 niveau’s. In het kort: Niveau I is puur informatief; Niveau II gaat over het verdedigen daarvan, het aantonen van gelijk. Niveau III biedt  ruimte voor beïnvloeding beide kanten op, voor samen delen en ontdekken. Omdat in de dynamiek en interactie van Niveau III de neurotransmitter oxytocine een prominente rol heeft, worden we ook nog eens ‘blij’ van dit soort gesprekken. Ze geven ons een goed gevoel van verbinding en vertrouwen.
Dat is op zichzelf al een reden om te streven naar gesprekken op Niveau III. Je kunt bewust aan de slag te gaan met het beoefenen van hersengymnastiek. Het zal je daadwerkelijk helpen om vaardigheden op het gebied van flexibiliteit, beweeglijkheid en intellectuele groei te trainen en te ontwikkelen. In tegenstelling tot onze spieren die op oudere leeftijd strammer worden waardoor sommige oefeningen lastiger worden, kan je hersengymnastiek op alle leeftijden  beoefenen. Je moet het alleen willen en ook doen.
Blijf jezelf daarom uitdagen, vermijd negatieve prikkels (stress), zoek positieve prikkels op (rust & reflectie) en blijf letterlijk en figuurlijk in beweging . Op deze manier zul je je neurale netwerk op een positieve manier blijven verversen.

Wil je je hersenen trainen en oefenen met Niveau III gesprekken? Schrijf je dan in voor een workshop met Attune / Sonja Vlaar