Vanaf april 2019 bestaat Attune 15 jaar!
In 2004 ben ik met Attune gestart met het doel om meer menselijkheid te brengen in de communicatie tussen mensen in teams en organisaties. In de eerste jaren werkte ik vooral met cliënten met een burn-out en verlies-ervaringen. Ik had deze problematiek zelf doorleefd en begrepen dat er uiteindelijk – en dat geldt voor iedereen – altijd maar één optie over blijft. En dat is: zélf veranderen.
Vanuit het motto dat iedereen het beste aan anderen kan leren wat hij/zij zelf nog moet ontwikkelen, heb ik vanaf 2004 veel hoogbegaafde- en hoogsensitieve mensen begeleid met vragen over burn-out, verlies, hun identiteit en problemen in hun werk waardoor ze minder goed functioneerden.

Gevoelig?

Veel mensen kennen wel een een gevoelige periode in hun leven. Bijvoorbeeld rouw om het verlies van een dierbare of het afscheid van een baan of van iemand.
Dan ben je tijdelijk gevoeliger. Veel hoogsensitieve en hoogbegaafde personen zijn niet alleen maar tijdelijk gevoelig; ze zijn dat gewoon altijd. Voor de persoon zelf en ook voor de omgeving kan dat lastig zijn.
Een mooie documentaire film over HSP met Elaine Aron is “Sensitive, the untold story”. Hier de trailer:

 
In 2005 bezocht ik een congres over hoogsensitiviteit. De Beatrix jaarhal in Utrecht zat stampvol en Elaine Aron (wetenschappelijk onderzoeker en auteur van vele boeken over HSP) vertelde dat één op de vijf mensen hoogsensitief is en wat de impact daarvan is op de communicatie en interactie met andere mensen. Het was overduidelijk hoeveel mensen naarstig en soms wanhopig zochten naar effectieve wegen om met hun gevoeligheid en emotionele intelligentie om te gaan. Dat stimuleerde mij indertijd om door te gaan op de ingeslagen weg.
Hoogbegaafden hoogsensitief?
Hoogbegaafd zijn is niet alleen maar slimmer dan anderen op specifieke terreinen. Het betekent ook een ander en ongewoon patroon van behoeften, drijfveren en typische persoonskenmerken die zich tijdens de levensloop verder ontwikkelen en uitkristalliseren juist als gevolg van aangeboren extra intelligentie op een of meerdere specifieke terreinen.
Hoogbegaafden zijn hoogsensitief; maar het omgekeerde geldt niet: niet alle hoogsensitieve mensen zijn ook hoogbegaafd. Lees meer hierover in het artikel  “hoogbegaafd op het werk”.
Niet interessant voor organisaties
Voor ieder individu is zelfkennis een belangrijk aangrijpingspunt voor persoonlijke ontwikkeling. Voor organisaties is het minder interessant om te weten of iemand wel of niet hoogbegaafd en/of hoogsensitief is.
Het is wel belangrijk dat leidinggevenden een goede aanpak hebben voor talentontwikkeling waarmee ze de emotionele intelligentie van en het vertrouwen tussen medewerkers kunnen vergroten zodat de positiviteit en de productiviteit toeneemt. Mijn coaching verschoof van het coachen van individuen naar talent-ontwikkeling en het begeleiden van transformatie en leiderschap in teams en organisaties.
Conversational Intelligence® (C-IQ)
Al jaren ben ik gefascineerd door de biochemie van emoties en ons brein. Het was een van de redenen waarom ik in Wageningen heb gestudeerd en voedingskundige ben geworden. Met C-IQ kreeg emotionele intelligentie vanuit de aanvullende invalshoek van de neurochemie opnieuw mijn speciale aandacht.
C-IQ is een baanbrekende methodologie die gebaseerd is op de neurowetenschappen en ‘best practices’ van de communicatieve vaardigheden. Vanaf 2016 is C-IQ een begrip in de coaching-wereld omdat het antwoord geeft op de vraag hoe we onze hersenfuncties en emotionele intelligentie in gesprekken kunnen ontwikkelen en effectief kunnen inzetten.
Peer en Partnership met Olaf
In 2015 ben ik – samen met enkele andere pionierende coaches – begonnen met de internationale opleiding voor “Conversational Intelligence” van het We-Institute van Judith E. Glaser. Ongeveer 200 coaches hebben in 2016 als eersten de certificering tot C-IQ coach behaald. Olaf Beelen en ik waren de eerste C-IQ gecertifieerden in Nederland. Vanaf 2016 werkten we intensief samen en gaven vele introductie-workshops. We ontwikkelden de masterclass “Gesprekken met Impact, een blended programma. Olaf is helaas in juli 2019 – onverwacht en veel te jong – overleden. “Gesprekken met Impact” krijgt binnenkort  toekomst een andere opzet.
Het vervolg:
In september 2019 ga ik een week naar Zweden voor de jaarlijkse meeting met Europese C-IQ collega’s.
In nagedachtenis van de grondlegster van Conversational Intelligence – Judith E. Glaser –  die vorig jaar is overleden, zullen we dan de Europese C-IQ Associatie, met zetel in Zwitserland, oprichten. Het is weer tijd voor nieuwe plannen. Maar altijd vanuit het oorspronkelijke doel van Attune: meer menselijkheid brengen in de communicatie tussen mensen in organisaties.