Heb je in de zomervakantie je eigen accu lekker kunnen opladen?  Dan is het nu zaak om de bijgetankte energie goed te gebruiken in je team. Dat betekent vooral: prioriteiten stellen. Je energie is kostbaar , want als die weglekt, hoe houdt je dan al die belangrijke ballonnen nog in de lucht?
Hoe is het vandaag met je energie? Doe de quiz

Scheve verdeling van energie

Managers en leidinggevenden werken zich een slag in de rondte. Ze worstelen met grote werkdruk en tekort aan medewerkers. Bestuurders en opdrachtgevers houden de kosten voor organisatieontwikkeling kritisch tegen het licht. (Team)coaches en (Externe) procesbegeleiders kijken gemotiveerd of met jeukende handen toe terwijl executive managers het liever in eigen hand houden.

De natuurwet van energie

Het is een natuurwet dat de energie stroomt van plekken met veel energie naar plekken met minder energie. Om die energie te laten stromen moet eerst een hobbel worden genomen, waar activeringsenergie voor nodig is. Deze natuurwet geldt voor chemische verbindingen net zo goed als voor de relaties tussen mensen. Wanneer teams deze activeringsenergie niet zelf aanboren, schieten ze in een kramp: er wordt geklaagd, naar zekerheid gezocht, initiatieven worden afgeschoten, de creativiteit raakt zoek en negativiteit steekt de kop op. De positieve energie lekt met bakken weg, terwijl deze energie juist zo hard nodig is. Het is de verantwoordelijkheid van een manager om de energielekken te dichten en het team weer op grotere hoogten te brengen.

Misvatting

Het is een misvatting dat een manager/leidinggevende deze teamprocessen altijd zelf moet faciliteren. Hij of zij kan deze energie inbrengen en het team activeren (bovenop de toch al overvolle agenda) of hiervoor een professionele teamcoach contracteren. De teamcoach zorgt ervoor dat de manager zich vrijelijk kan laten horen en in een teamsessie even niet de directe zorg heeft voor de groepsdynamiek. Het begeleiden van teams die onder druk staan kan best lastig zijn, omdat er zich gewoonlijk meerdere en verschillende hobbels tegelijk voordoen.

Tips om de ballonnen in de lucht te houden

1 Ontwikkel draagvlak. Teamleden die zich als eerste met de hobbel bemoeien lopen extra risico. Ze steken hun nek uit maar dat wordt vaak niet zo ervaren en niet in dank afgenomen. Stimuleer een bredere basis. De teamcoach bewaakt een milde start van de bijeenkomsten, benoemt en waardeert het aanwezige talent zodat het team dit (h)erkend en de confrontatie / hobbel straks gemakkelijker genomen kan worden.
2. Werk op meerdere lagen. Pas op voor al te radicale veranderingen in de organisatie. Het geforceerd doorvoeren van maatregelen heeft een averechts effect als het draagvlak voor verandering er nog niet is of als de verandering niet gefaciliteerd wordt door de interne opdrachtgever.
3. Varieer met interventies. Medewerkers die de verandering in het team niet kunnen of willen oppakken, raken gemarginaliseerd, nemen ontslag of worden verzocht om weg te gaan. Coaches kunnen in organisaties ondersteunen in de besluitvorming wat in de gegeven situatie wel of niet wenselijk is. Soms hebben medewerkers een andere stijl van begeleiden nodig of moeten er nieuwe afspraken voor samenwerken worden gemaakt. Sommige medewerkers hebben individuele coaching nodig parallel aan de teamcoaching.
4. Verwacht chaos. Verwacht niet dat deze teamprocessen voorspelbaar of lineair verlopen. Wel kun je ervoor zorgen dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan.
5. Breng nieuwe informatie in. Het informeren van medewerkers creëert vertrouwen en roept  een halt toe aan geruchten. Teamcoaches stimuleren dat teamleden en managers informatie inbrengen en met elkaar delen “dit is hoe wij zijn, dit is waarom we moeten veranderen en dat is waar we naar toe willen.”
6. Ontwikkel teamverantwoordelijkheid. Medewerkers hebben een reden nodig om de hobbel te kunnen nemen en hun gedrag bij te stellen. Teamcoaches zorgen ervoor dat teamleden zich kunnen inleven in de gewenste verandering. Bij teamleden ontstaat er weer gevoel hoe ze zelf kunnen bijdragen aan de gewenste koers.
7. Stimuleer eigen input van teamleden. Medewerkers die een rol hebben in het  teamproces voelen zich gewaardeerd en gehoord; ze ontwikkelen meer zelfsturing in hun taken waardoor de kwaliteit van de samenwerking toeneemt.

Gebruik de thermiek

Iedere laag van de organisatie, ieder team, draagt belangrijke informatie in zich voor co-creatie en organisatieverandering. Als deze energie wordt aangeboord, dan vliegt de ballon verder op de thermiek in de organisatie. Heb een mooie vlucht !
Hoe is het vandaag met je energie? Doe de quiz