De Growth Mindset (ook wel genoemd de Experimentor Mindset) gaat ervan uit dat je je skills altijd kunt verbeteren en dat dit leerproces je helpt om je motivatie en je performance te verbeteren. Attune geeft als vervolg op het succes van vorig jaar nogmaals de workshop Growth Mindset. De workshop is op woensdagmiddag 25 maart 2020 in Boxtel. Je kunt je hier inschrijven.
Carol Dweck ontdekte als professor psychologie aan de Stanford Universiteit dat er 2 mindsets zijn: een groeimindset en een vaste mindset. In dit filmpje legt zij uit wat de verschillen zijn tussen een fixed en een growth mindset met voorbeelden van haar leerlingen op school. De verschillen tussen deze 2 mindsets zijn terug te voeren op de mate waarin je gelooft dat je talenten en vaardigheden een vast gegeven zijn, d.w.z. niet ontwikkelbaar of dat je je talenten en vaardigheden wél verder kunt ontwikkelen. 

Wat is jouw mindset ?

Ga je uit van een fixed of een growth mindset?. Met de workshop van Attune kun je dat verder onderzoeken.
Misschien wordt je wel nooit de beste van je team, maar met een growth-mindset kun je jezelf overtreffen. Het gaat dus niet om te scoren of om te bewijzen dat je voldoet aan de een of andere norm die de werkgever aan je profiel stelt. Je gaat niet in gevecht met je werkgever over of je wel of niet voldoet aan diens score-card.  Je gaat niet in competitie met je collega’s, maar wél ga je excelleren ten opzichte van het skills-niveau dat je al hebt! Je gaat de strijd aan met jezelf zodat je gaat groeien en beter wordt in bepaalde skills.
Op het werk zien de meeste mensen op tegen hun beoordelingsgesprek; omdat er dan gekeken wordt hoe hoog je scoort op een geselecteerd aantal competenties. Thuis ben je misschien bepaald geen ster in het koken van een lekkere maaltijd. In je persoonlijke ontwikkeling loop je misschien aan tegen nee-zeggen. Of je krijgt je boekhoud-systeem niet op orde. Bij het idee dat je een teamvergadering moet leiden breekt het koude zweet bij je uit.

Een growth mindset is je behulpzaam in al deze situaties.

Okay, toegegeven dat je met de workshop waarschijnlijk niet klaar bent met alle onzekerheid waar je mee te maken hebt bij skills-ontwikkeling. Maar met een growth mindset in plaats van een fixed mindset kun je de beweging inzetten hoe je zelf wil verhouden tot de skills die niet of momenteel minder in je repertoire zitten. Het is de beweging van Fixed naar Experimentor die de weg opent voor allerlei mogelijkheden en jouw high performance.
TIP: Stop om je voortdurend met anderen te vergelijken en ontwikkel je growth mindset. Je kunt het!

Uitgangspunten voor de workshop

De inhoud voor deze workshop is in 2019 in eerste instantie ontwikkeld door Conversational Intelligence® Professionals op basis van inzichten uit de neuro-wetenschap, communicatieve vaardighede en de positieve psychologie. Attune/Sonja Vlaar is lid van deze groep professionals. 

Bron acroniem: John M. Gottman, The science of Trust.

Deelnemers ervaren aan de hand van oefeningen hoe het is om in de fixed mindset of in de experimentor mindset te zijn. En hoe je van Fixed naar Growth kunt bewegen.  Verder wordt je ondersteund met een werkblad voor het opstellen van een persoonlijk actieplan.  Attune gaat  uit van de ‘10 fundamentals van A.T.T.U.N.E”.
Neem contact op als je  vragen hebt of schrijf je hier meteen in voor de workshop.