De werkende populatie in Europa krimpt en wordt snel ouder. De AOW leeftijd is opgedoken en doorwerken na je pensioen is voor steeds meer mensen een realiteit.     
Enkele feiten (CBS): In 2040 is 43% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder.  De gemiddelde leeftijd waarop men nu overlijdt in Nederland is voor vrouwen 82,5 en voor mannen 78,4 jaar. Steeds meer mensen zijn de laatste jaren van hun leven afhankelijk van medicijnen.
Wat doen we (als individu en als organisatie) met deze feiten?  De meeste werkgevers weten wel dat ze hun strategie moeten veranderen. Maar  lang niet alle organisaties zijn goed geïnformeerd over de gevolgen van de historisch lage geboortecijfers en stijgende levensverwachting van de Nederlandse bevolking. De komende tien jaar zal de categorie van de oudere werknemers heel snel groeien. Rimpelige handen op een toetsenbord is straks heel gewoon.
Leeftijdsbewust talentmanagement
De meeste werkgevers weten wel dat ze hun strategie moeten veranderen, als het gaga om leeftijdsbewust talentmanagement , maar ze doen het niet. Dat zal veranderen omdat de demografische ontwikkeling naartoe dwingt. De verantwoordelijkheid voor vitaliteit en employability wordt door de politiek steeds meer bij de burger gelegd en het mangen van ouderen komt hoger op de bestuurlijke agenda.
Ongeveer de helft van de organisaties wil dit oplossen door te investeren in de ontwikkeling van skills en competenties van oudere werknemers. Weinig organisaties doen structurele aanpassingen zoals vermindering van het aantal werkuren voor ouderen, het waarderen van hun (veelal collectieve) wijsheid inde organisatie in plaats van hen af te doen als “ouwe zak” of zoeken naar een andere werkverdeling tussen jong en oud binnen de organisatie.
Lifestyle belcnagijekr dan geld
Geld en houd van baan is niet langer wat mensen willen. Arbeidsflexibiliteit en een beter ballon tussen werk en privé vinden steeds meer mane belangrijker dan veel geld verdienen en zekerheid van inkomsten.De aanname dat een loopbaan bij voorkeur als een stijgende lijn verloop (zwaardere verantwoordelijkheden en hoger salaris met het toenemen van leeftijd) is gezond voor de werknemer en voor de organisatie. Dit vraagt om een bijstelling van strategisch talentmanagement in de organisatie.
Preventie in plaats van behandelen
Wie nu niet investeert in zijn gezondheid moet straks betalen voor zijn ziekte. Zo simpel is het. Leefstijl-optimalisatie begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen lijf en welzijn. Organisaties kunnen dit faciliteren en versnellen: beter voeding in de kantine, bewegen en ontspannen, stressmanagement en verandering van veel gewoonten. Niet één dag of één maand of tot het einde vakje baan, maar voor d rest vakje (al dan niet werkende) leven.