Ben ik over mijn top? Deze vraag krijg ik regelmatig van mensen van boven de 50. Als coach luister ik dan naar hun verhalen. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe ze op een zijspoor zijn gezet of over het hoofd zijn gezien door hun leidinggevende. Gevoelens van niet meer meetellen, er niet meer toe doen en afwijzing komen daarbij naar boven. Zelf kom ik het ook tegen dat HR of een leidinggevende een vooroordeel heeft over het leervermogen van de oudere werknemers; ze zijn van mening dat de stresstolerantie en het leervermogen afneemt naarmate werknemers ouder worden. Is dat nou wel echt zo of is hier sprake van een collectieve bias in de organisatie over het denk- en leervermogen van ouderen?

Training van 50 plus

Dit recente onderzoekfit for work at over 50” heeft de impact van een aantal specifieke trainingsinterventies gemeten bij 50 plussers. Ze concluderen dat de mentale prestaties, het zelfvertrouwen, de psychologische veerkracht en het welzijn van de 50-plussers was toegenomen. Met andere woorden: ouderen leren wel degelijk van de training.

Inmiddels weten we veel meer over de plasticiteit van het brein, en is het algemeen bekend dat leren niet stopt met de leeftijd van 50 jaar maar een leven lang door gaat. (We hebben het dan wel over het leervermogen van gezonde ouderen en niet over werknemers met chronische stress en zieke mensen).

Trainen of coachen?

Niet alleen het leervermogen maar – en misschien vooral – de keuze van de leer-interventie is van belang voor de organisatie. Het hiervoor genoemde onderzoek wilde het effect van training op de prestatie van 50-plussers meten. Maar het is niet bekend of ze ook hebben gekeken of training als interventie wel de beste route is om het leervermogen van 50 + te optimaliseren. Gaan we trainen of kiezen we voor een andere interventie, bijvoorbeeld team coaching?

Die organisatie-vraag geldt zeker niet alleen voor 50 plussers, maar voor alle leeftijden.

Veerkracht-analyse en team-coaching

Als coach zet ik graag een baseline-meting van Neurozone in die veerkracht van het team in kaart brengt. De uitkomst daarvan bespreken we in een aantal teambijeenkomsten. Van daaruit kan het team – en ieder teamlid – gericht werken aan verbetering van de veerkracht. Niet alleen het cognitieve leervermogen neemt met deze aanpak toe, maar ook het biologische leervermogen van het hele brein en lichaam.

By the way: Ik ben zelf ruim boven de 50. In het verleden heb ik mezelf ook gekweld met de vraag of ik wel fit genoeg ben voor het werk dat ik doe. Gelukkig heb ik ervaren hoe leuk en effectief een combinatie-aanpak van analyse en coaching kan zijn om een antwoord te vinden op deze vraag. Het bracht mezelf weer terug naar mijn kracht. Ik denk dat organisaties veel tijd, geld en moeite kunnen besparen door het inzetten van veerkracht-analyses & team-coaching (in plaats van of naast de traditionele skills-trainingen).