In de Pre-Summit van de World Business Executive Coaching Summit (WBECS) was er een sessie met een paneldiscussie van Daniël Goleman en Michele Nevarez.  Zij bespraken de intersectie van Mindfulness en Emotionele Intelligentie. Dit blog geeft een snap-shot uit hun interessante gesprek.
Daniel Goleman is de godfather van de Emotionele Intelligentie; een aantal van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Ik wilde Daniel graag zelf zien en horen en dit was mijn kans :>)
Daniël definieert Mindfulness als het gebied voor toepassingen van Emotionele Intelligentie, het managen van je emoties en de veerkracht om jezelf terug te vinden wanneer emoties in het geding zijn .

360 is onontbeerlijk

Op de vraag of Emotionele Intelligentie gemeten kan worden, kwam het panel tot de conclusie dat 360 feedback in organisaties onontbeerlijk is.
Mensen kunnen meestal zelf niet goed inschatten hoe het is gesteld met hun eigen Emotionele Intelligentie omdat – juist wanneer emoties hoger opspelen – blinde vlekken het zelfbeeld vertroebelen. Je hebt feedback van je collega’s etc., nodig om een goed beeld te krijgen van je Emotionele Intelligentie.
Michele benadrukte verder dat 360 feedback metingen van Emotionele Intelligentie niet moeten worden gebruikt voor de beoordeling van performance maar – uitsluitend en alleen – voor het ontwikkelen van persoonlijke leiderschap. Mooi !  Dit bevestigt mijn persoonlijke uitgangspunt voor assessments van talenten en competenties.

WBECS Implementation Mastery (IM) sessies

Na afloop van deze sessie heb ik me ingeschreven voor de Implementation Mastery (IM) sessie, die volgt op de sessie van de hoofdsprekers. Daarin kun je   – in een kleine groep met collega-coaches uit de hele wereld  – je verdiepen in de geboden materie. Dat was leuk en leerzaam! Ik wil meerdere IM sessies gaan volgen!