Dit artikel gaat over geluk en welzijn. We brengen dat in verband met het begrip High Performance Readiness.

Er is al veel gesproken en geschreven over geluk en welzijn. Maar wat bedoelen we ermee?

Martin Seligman schrijft uitgebreid over “geluk” in zijn boek “Authentic Happiness” (2004). In zijn latere boek “Flourish” (2011) komt Seligman enigszins terug op zijn eerdere interpretatie van “geluk”:

“Ik dacht dat de positieve psychologie ging over geluk, en dat “tevredenheid” de gouden standaard is voor geluk, en dat “meer tevreden zijn over het leven” het doel is van de positieve psychologie. Nu denk ik dat de positieve psychologie gaat over welzijn, dat de gouden standaard voor het meten van welzijn “floreren” of “bloeien” is, en dat het doel van de positieve psychologie is om nóg meer te gaan floreren of bloeien”.

Belangrijke factoren voor bloei

In zijn boek noemt Seligman vijf factoren die van belang zijn om te floreren of bloeien:

  1. Het ervaren van positieve emoties
  2. Volledige aandacht en betrokkenheid
  3. Vertrouwen in relaties en verbinding met anderen
  4. Betekenisgeving en een geloof in iets dan groter is dan je zelf
  5. De ambitie hebben om bepaalde doelen te bereiken en daarnaar te leven.

In dit schema zetten we overleven en floreren naast elkaar:

Als we puur aan het overleven zijn, dan zijn we chronisch gestressed. Als we floreren dan zijn de systemen van ons lichaam & brein in een fysiologisch ontspannen toestand en ervaren we gezonde stress , ook wel eu-stress genoemd.

Inzichten

De laatste 15 jaar hebben onderzoekers bruggen kunen slaan tussen de neuro-wetenschap en de gedrags-wetenschappen. Het is een nieuw en interessant veld van onderzoek dat enorm in beweging is. De nieuwe inzichten die daar uit ontstaan worden toegepast door neuro-coaches. In deze stroom heeft ook Attune zich verder ontwikkeld.

In 2006 was mijn begeleiding vooral gericht op de high performance van hoogsensitieve – en hoogbegaafde mensen. In 2015 verlegde ik de focus naar het begeleiden van de emotionele intelligentie en het begeleiden van relaties en de samenwerking in teams. Ik schreef toen onder andere het blog “je goed voelen is iets anders dan goed voelen”

“Voelen is stilstaan bij wat zich in je lijf aandient aan ervaringen en leren welke boodschap dat in zich draagt”.

Daarna legde ik de focus op de systemische benadering. Dat wil zeggen dat ik – als coach- systemisch kijk naar welzijn en functioneren van mensen & teams. Met andere woorden: ik kijk door de systemische bril naar de verbinding en de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen, bijvoorbeeld in teams. We kjken naar het team als geheel in plaats van naar de optelsom van de individuele teamleden. Ook zet ik nieuwe tools en methodieken in, die zijn gebaseerd op de laatste neuro-inzichten. Dan kijken we door de bril van de neuro-biologie naar welzijn en prestatie (performance).

Nuancering

Vanuit de toegepaste neurowetenschap kun je dus heel precies kijken hoe een individu of een team omgaat met de beschikbare energie, of er stress wordt ervaren en of men aan het overleven is of aan het bloeien.

De factoren die dat bepalen zijn voor ieder mens anders. Het individuele Neurozone-assessment™ brengt dat goed in kaart.

Het gaat erom dat je (h)erkent hoe complex het levende systeem van je unieke brein en lichaam is. Je ontdekt wat voor jou op dit moment de beste opties zijn om veerkrachtiger te worden. Het gaat erom dat je dat brein-lichaam systeem optimaal voor je laat werken, zodat je maximaal betekenis kunt geven aan je leven en aan je werk. Dat noemen we “high performance readiness”.

Ben je benieuwd naar het assessment? Lees dan hier verder of neem contact met me als je meer hierover wil weten.

Stay safe, stay tuned,

Sonja