Woorden en gesprekken die door de luisteraar als negatief ervaren worden hebben een slechte impact die veel langer duurt dan je zou verwachten.De neurotransmitters die dan vrijkomen, zoals cortisol, zetten een deel van het brein ‘op slot’ en dat kan een hele tijd voortduren. Ons brein is extreem gevoelig voor de kwaliteit van de gesprekken die we voeren. Signalen zoals niet luisteren of iemand onderbreken die aan het praten is, triggeren wantrouwen en zorgen dat het brein van de gesprekspartner zich in zevenhonderdste van een seconde afsluit. Afhangend van de ernst en intensiteit van de signalen kan die ‘verdedigingslinie’ uren tot zelfs dagen aanhouden!
Positief ervaren interactie daarentegen opent juist breinonderdelen (prefrontale cortex met name) en creëert ruimte om samen nieuwe dingen te ontdekken. Echt openstaan voor de ander, betrokkenheid tonen, nieuwsgierige vragen stellen et cetera zijn signalen die vertrouwen wekken en de ander stimuleren zich voor jou open te stellen.
Klinisch psycholoog Huub Buijssen schreef onlangs het boek “Mag ik je Geen advies geven?”. Zijn aanpak gebruikt o.a. bovenstaande neurologische inzichten om de ander de regie te laten houden. In het kort: probeer in de huid van de ander te kruipen zonder meteen aan oplossingen te denken en stel vervolgens de juiste vragen. Hij schrijft “het kiezen van een oplossing is geen rationeel maar een emotioneel proces”en “we zijn zo snel geneigd het gesprek subtiel een bepaalde richting op te sturen, de richting die ons het beste lijkt. Alles wat de ander vertelt gaat door jouw filter, gebaseerd op je karakter, je levensgeschiedenis, je voorkeuren, je angsten.”
We geven heel graag adviezen aan anderen maar we houden er zelf niet van om van anderen adviezen te krijgen. We lossen het liefst problemen zelf op. Adviezen volgen we meestal niet op, omdat ze zelden op maat zijn en omdat gevoelens in de weg zitten.
Goede raad bij andermans zorgen is makkelijk gegeven. Maar het is beter iemand te helpen zelf tot een oplossing te komen. En trap niet in de valkuil bepaalde vragen niet te stellen, omdat je het antwoord al denkt te weten!