Ben je zelfstandig ondernemer, dan had je vóór de corona-crisis ook al geen “normale” werkomgeving. Als ondernemer ben je continue bezig met verandering. Terug naar normaal is geen optie voor een ondernemer.

Hoe blijf jij als Nederlandse zelfstandige ondernemer overeind? En wat is nodig om ervoor te zorgen dat je dit jaar niet ten onder gaat?

Nederlandse context per mei 2021

De schuldenlast voor bedrijven en ondernemers neemt toe. Tegelijkertijd lopen binnenkort de inkomensondersteunende maatregelen van de Nederlandse overheid af. Met diverse groepen van ondernemers gaat het niet goed, zoals de reisbranche (gelukkig net weer wat meer mogelijkheden), de cultuursector en de retail. Als dat de sector is waarin je als ondernemer je geld mee verdient, dan is er reden tot zorg.

Het is bekend dat ondernemers moeite hebben met het vragen van hulp. Velen doen dat dan ook niet; zelfs niet als het 5 voor 12 is. Blijven daarom de failissementen nu nog uit? Ik weet het niet en we zijn allemaal benieuwd wat er in het vierde kwartaal met de economie gaat gebeuren. Ik hoop dat er aan het einde van het jaar geen stroom van failissementen komt. Het zou doodjammer zijn als er zoveel ondernemerschap door het virus verloren gaat. Want als je failliet bent, dan heb je niet zomaar weer een ander bedrijf opgebouwd.

Het Schuldenlab maakt zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers. In dat samenwerkingsverband slaan een aantal grote private partijen (zoals Achmea, Univé, MKBNederland, OverRood, de KVK en anderen) de handen ineen. Ze willen bijvoorbeeld een en dezelfde routemap uitstippelen voor ondernemers met toch heel diverse problematiek. Dat is een mooi plan. Ook Koningin Maxima sprak er gisteren over in het interview-gesprek met Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar 50e verjaardag. Het is een nobel streven dat de verschillende partijen zich verenigen, want het lijkt erop dat er in de Nederlandse economie onder de ondernemers een tweedeling aan het ontstaan is:

  • De ene helft van de ondernemers wordt goed geholpen met de overheidsmaatregelen en hebben geluk als ze in gemeente wonen waarin de lokale overheid goed contact heeft met hun ondernemers. Het is bekend dat niet alle gemeenten ondernemers in dezelfde mate ondersteunen.
  • De andere helft loopt tegen problemen aan, zoals bijvoorbeeld een startersprobleem omdat ze geen bedrijfscijfers kunnen aanleveren van voorgaande boekjaren; of hun bedrijf raakt tussen wal en schip omdat hun partner een inkomen heeft. En ook werd in het webinar aangegeven dat er veel onzichtbaar leed is bij de ondernemers; ze lenen bijvoorbeeld geld bij familie en vrienden, en dat zie je niet terug in de cijfers.

Begrijp jij de ondernemer?

Hoe hou ik het vol als ondernemer? In de 17 jaar dat ik zelfstandig professional ben, heb ik meerdere keren mijn bedrijf moeten bijstellen en herijken. Je kunt dan zeggen ” ach, dat hoort bij het ondernemerschap”, maar met zo’n opmerking wordt ons gesprek niet leuker. Dat herijken en bijstellen is niet gemakkelijk en gaat niet vanzelf, al helemaal niet in een crisis die jezelf niet hebt veroorzaakt.

Ik behoor tot de grote groep van zelfstandige professionele coaches & consultants die na TOZO 1 niet in aanmerking kwam voor financiele regelingen van de overheid omdat de partner een inkomen heeft. Door COVID-19 heb ik het laatste jaar minder klanten en spreek ik mijn spaargeld aan om mijn bedrijf overeind te houden. Veel ondernemers lossen het op deze manier op. Ik zou dan ook niet graag in de schoenen staan van ondernemers die geen financiele reserves hebben om deze klap op te vangen. Het is bijzonder zuur voor degenen die nu bijvoorbeeld moeten verhuizen naar een goedkopere woning.

In de laatste 15 jaar is het begrip van niet-ondernemers voor ondernemers wel ietsje verbeterd. Tien jaar geleden had ik bijvoorbeeld nog gesprekken met ambtenaren die het verschil tussen omzet en winst niet snapten. Een ambtenaar beweerde toen zelfs dat ik van het bedrag dat ik “kreeg” voor een succesvolle outplacement traject (no cure, no pay) van mijn cliënt naar een andere werkomgeving, toch wel gemakkelijk een paar weken zou kunnen leven. Dat mijn bedrijf ook kosten heeft, was deze ambtenaar even ontgaan.

Anno 2021 is er meer inzicht in het risico van ondernemerschap. Mensen snappen dat het de bedoeling is van winst om die te herinvesteren in de onderneming. En dat het niet betekent dat je ineens een leuke extra vakantie kunt nemen. Maar daarmee is niet meteen het begrip toegenomen voor de mens van de ondernemer zelf.

De meeste van mijn vrienden hebben een baan of een uitkering of genieten van hun pensioen. Zij krijgen iedere maand inkomen op hun rekening overgemaakt en hebben geen last of stress door financiele onzekerheid. Zij kunnen zich minder inleven in de situatie van ondernemers of ze willen het niet zien. Mijn partner is na zijn pensioen ook zelfstandig ondernemer geworden. Daar ben ik blij mee want hij begrijpt daardoor mijn verhaal beter. Het gevoel dat ik als ondernemer wordt begrepen, heb ik toch het meest in gesprekken met mensen die zelf ook ondernemer zijn, of dat zijn geweest. Die kunnen zich beter inleven. Oops, hier zeg ik nogal wat!

Zijn ondernemers empathischer?

Is het waar dat ondernemers zich beter kunnen inleven en dus empathischer zijn dan mensen met een regulier inkomen?

Ik ben hiervoor te rade gegaan bij het wetenschappelijk onderzoek. En kwam uit bij recent gepubliceerde een meta-analyse van 40 empirische onderzoeken onder meer dan 65.000 ondernemers. Dat onderzoek onderschrijft mijn boude bewering dat ondernemers in het algemeen empathischer zijn. Deze onderzoekers schrijven:

Emotionele Intelligentie heeft te maken met sociale skills zoals het zich kunnen inleven in de behoeften van anderen, het maken van een goede eerste indruk en een goede interactie met anderen. Deze skills zijn belangrijk in zakelijk netwerken, en dat is behulpzaam voor het verkrijgen van legitimiteit en hulpbronnen.

Het IQ mag dan misschien een goede voorspeller zijn voor een vacature-vervullende functie, maar dat geldt niet voor het ondernemerschap. Voor ondernemers is emotionele intelligentie een veel betere voorspeller voor succes dan het IQ”.

De onderzoekers geven verder aan dat emotioneel intelligente ondernemers beter in staat zijn om zichzelf te motiveren en hun sociale skills in te zetten, ook in tijden dat het moeilijk voor hen is. Dat onderschrijf ik zeker.

Begeleiding

Als zelfstandig professional motiveer ik – vanuit mijn bedrijf Attune – zelfstandige ondernemers om een gezondere leefstijl aan te nemen, hun energie effectiever aan te wenden en zich te laten coachen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Want wakker liggen met stress van de geldzorgen, dat wens ik niemand. Het coachen van emotionele intelligentie en veerkracht is vaak het belangrijkste onderdeel van mijn begeleiding. Waar nodig verwijs ik door naar de andere partijen voor vraagstukken zoals schuldsanering, boekhouding, communicatie met de belastingdienst en gemeente, pensionering, etc.

Attune werkt met interventies waarbij de ondernemer leert om stress te hanteren en leefstijl-interventies die voorkomen dat hij verder wegglijdt. Blokkades zoals destructieve gewoontes en negatieve gedachtenpatronen worden aangepakt om de stress te vermindert en de ondernemer krijgt weer rust in zijn hoofd. Daarna lis het belangrijk dat de ondernemer leert zijn energie te behouden en te optimaliseren. Onze begeleiding is gebaseerd op wetenschappelijke informatie en gevalideerde methodieken en assessments. No-nonsense en doelgericht. In onze gesprekken met impact meten we de mate en opbouw van persoonlijke veerkracht, en we geven waardevolle tips.

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.