Voluit “aanwezig zijn in het hier en nu” is enorm krachtig omdat we dan meer toegang hebben tot onze prefrontale cortex, evolutionair het jongste en meest krachtige deel van ons brein. In de prefrontale cortex schuilt ongekende denkcapaciteit die we in de praktijk vaak maar een klein beetje benutten.
Door zelfbewust en effectief onze emoties, mentale processen en gedrag in te zetten kunnen we onze denkkracht, wilskracht en initiatiefkracht zinvol gebruiken.
Uit het boeddhisme kennen we de eeuwenoude traditie van ‘sati’ of ‘smrti’, een gemoedstoestand van bewustwording van fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten zonder daar meteen automatisch op te reageren. In onze westerse wereld staat dit concept bekend als ‘mindfulness’: de aandacht is bewust gericht op het moment, zonder oordeel. Meditatietechnieken en yoga in een kalme en veilige vertrouwde omgeving kunnen helpen die gemoedstoestand te beoefenen en te bereiken.En uiteindelijk is het doel er een tweede natuur van te maken in het alledaagse leven.

Mindfulness als individuele praktijk van reflectie en introspectie betekent ‘achtzaam’ en (zelf)bewust ontspannen in het moment staan zonder oordelen te vellen

Neuro-wetenschappelijke onderbouwing toont aan dat deze ‘staat van zijn’ ook een enorm belangrijke rol speelt in relaties, in hoe we met elkaar omgaan. Met deze houding van mindfulness geven we aan onze gesprekspartner een krachtig signaal van verbondenheid en vertrouwen!
Luisteren met volle aandacht, zorgzaamheid uitstralen, niet oordelen, openstaan voor frisse gedachten, geen onmiddellijke argumenten en tegenvoorbeelden geven, kalmte bewaren (et cetera) zorgen ervoor dat we kunnen communiceren op een manier die inspiratie levert, nieuwsgierigheid wekt, innovatie bevordert en creativiteit stimuleert.
Zodra het je lukt om – in een gesprek – je emoties te reguleren, je opgeslagen ervaringen en kennis even te laten zijn voor wat het is, je brein niet alleen op de automatische piloot te laten koersen, je volle luisterende aandacht te focussen op het hier-en-nu, gaat er een wereld aan verrassende mogelijkheden open.
Probeer het maar eens!
 
 

.