Stel je voor dat we drie jaar verder zijn en je bent coach in het jaar 2021: Je werkt thuis. Met behulp van de laatste technologie heb je een video conference met je collega’s. Je activiteiten houd je bij met behulp van Artificial Intelligence en je persoonlijke digitale assistent. Met diverse collega’s werk je met behulp van specifieke software samen aan een tekst en je wordt regelmatig beoordeeld op een schaal van 1 tot 5 hoe je werkzaamheden worden gewaardeerd.
Dit scenario is dichterbij dan je denkt; daarom is het goed om stil te staan bij deze vraag:
Hoe kunnen coaches anderen effectief begeleiden naar een toekomst die zo snel verandert dat niemand nog weet welke skills er over 5 jaar nodig zijn op de arbeidsmarkt?

De oplossing wordt gezocht in de verschuiving van ‘het aanleren van vaardigheden’ naar ‘het faciliteren van leerprocessen’ die het leren van nieuwe skills versnellen.

Overal groeit de behoefte aan coaching die creativiteit aanboort, die de empathie verhoogt, die aannames ter discussie stelt, die vertrouwen naar een hoger niveau tilt en die ons uitdaagt ons verder te blijven ontwikkelen.
Traditionele methoden voor leren & ontwikkelen die vasthouden aan informatie en kennisoverdracht zijn te langzaam om aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt en zijn niet meer effectief.
Ik wil je prikkelen met 7 stellingen:
Stelling 1: Coaching is ‘global’
Digitale hulpmiddelen zijn alle huizen binnengedrongen en maken het mogelijk dat iedereen overal en op ieder gewenst moment informatie kan binnenhalen.
Met nieuwe, relatief goedkope en toegankelijke digitale tools maken organisaties en coaches steeds meer gebruik van online inhoudelijke trainingen, webinars en virtuele (peer-)coaching. Het maakt niet meer uit of je (virtuele) trainer of coach in je eigen stad woont of aan de andere kant van de wereld. We zijn ‘globally connected” met onze collega’s en klanten.
Stelling 2: Coaching wordt consument gedreven
Veelal is het nog HR die een (interne of externe) coach benadert en deze aan de medewerker koppelt middels een trajectplan voor begeleiding.
In de digitale markt wordt coaching meer gezien als een dienstverlening waarbij de werknemer zélf de consument is. Als je coach niet kan inspelen op je behoeften dan ga je naar een andere coach.
Dit consument gedreven model van coaching betekent ook dat medewerkers beter rondkijken naar wat ze voor hun (persoonlijke) opleidingsbudget kunnen krijgen. Ook trekken veel externe coaches online klanten naar zich toe voor begeleiding die niet via een organisatie wordt aangeboden.
Stelling 3: Virtuele coaching is steeds meer geaccepteerd
Traditioneel vindt coaching plaats in een kamer of zaaltje met een zitje, stoelen en een werktafel. Deze fysieke ontmoetingen worden anno 2018 al steeds meer aangevuld met online begeleiding. De toename in het gebruik van digitale tools als skype, zoom en interactieve webinars laat ook zien dat online coaching succesvol is. Opdrachtgevers en coaches scholen zichzelf momenteel bij hoe ze begeleiding vanuit een digitale leeromgeving kunnen aanbieden. Consumenten kijken steeds kritischer naar wat er wordt aangeboden.
Stelling 4: Iedereen zit straks op digitale platforms voor leren & ontwikkeling
Voor weinig geld kan iedereen zijn zelfontwikkeling bij elkaar sprokkelen. Innovatieve coaches bieden gratis inspiratiesessies en introductie-workshops aan; in open en gesloten groepen op LinkedIn en facebook gaan mensen met elkaar in gesprek; Leerplatforms brengen studenten en coaches met elkaar in contact; overal worden inhoudelijke modules aangeboden, al dan niet aan elkaar geregen. Coaches werken met hun peers op digitale platforms aan hun persoonlijke en professionele groei. De mobiele telefoon stimuleert de autonomie van iedereen die zelf de regie wil nemen over zijn leer- en ontwikkelroute. Voor innovatieve coaches is dit reeds een realiteit.
Stelling 5: Kennisontwikkeling en leren worden flexibeler
De informatiesystemen van veel opleidings-organisaties zijn verouderd. Ze zijn gebaseerd op management- informatie systemen waarmee ook de staf en administratieve ondersteuning worden aangestuurd. Organisaties zoeken naar flexibilisering van vorm en inhoud.
Met de nieuwe digitale mogelijkheden voor leren & ontwikkelen, diagnose, feedback, etc. krijgen docenten, (HR-)professionals en coaches nieuwe rollen, zodat onderwijs en competentie-ontwikkeling flexibeler worden en aansluiten bij de ontwikkelingen in de digitale wereld. Deze veranderingen zijn in volle gang.
Stelling 6: Coaches omarmen digitale tools
Medewerkers verwachten van coaches dat deze in een digitale omgeving kunnen werken en op zijn minst professioneel de digitale skills inzetten waarmee ze thuis al lang werken. Coaches en onderzoekers kiezen op hun beurt waar en met wie ze willen samenwerken en vinden elkaar op digitale platforms die ‘peer to peer’ ontmoetingen stimuleren. De ‘besmetting’ met het enthousiasme en de co-creatie die in deze virtuele omgevingen plaatsvindt leiden er toe dat coaches deze digitale vormen van begeleiding steeds meer omarmen.
Stelling 7: Digitale technologie als partner in de samenwerking
Traditioneel bestaat coaching uit trajecten met een intake, een aantal individuele sessies, een assessment, huiswerk en actieplanning. Met de recente inzichten uit de neurowetenschap en de opkomst van de digitale leerplatforms verandert niet alleen de relatie tussen coach en coachee maar ook de werkwijze. Er komen steeds meer nieuwe wegen en vormen die ruimte bieden voor de ontwikkeling van persoonlijk en professioneel leiderschap aan de hand van nieuwe experimenten en ervaringen.
Actieve en innovatieve coaches experimenteren met nieuwe wegen en vormen. Zo heeft bijvoorbeeld de community van Organisatie & Relatie Systeem Coaches (ORSC) een besloten facebook groep, een open LinkedIn groep en biedt het ORSC Online Platform Nederland (OOPN) virtuele sessies waarin ORSC-coaches online oefenen met ORSC tools. Naast deze digitale vormen heeft deze community ook fysieke ontmoetingen zoals de Alumni-bijeenkomsten, dojo’s en diverse events. Deze mix brengt de community tot leven.
Tot slot: De digitalisering van onze wereld brengt onmiskenbaar enorme uitdagingen met zich mee maar ook ongekende kansen voor innovatieve methodieken en transformatie.