“Veerkracht in Eigen Hand” is een online veerkracht-programma van Attune voor het meten, monitoren, opbouwen, en duurzaam vergroten van individuele veerkracht.

In Januari 2024 zijn we met dit programma begonnen in een pilot-groep. Aanleiding was de toenemende vraag naar persoonlijke begeleiding rondom het Engelstalige veerkracht assessment van Neurozone.

Veerkracht in Eigen Hand is GEEN individuele coaching maar een zelfhulp-traject met ondersteuning in een kleine groep zodat je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de Neurozone-app.

Blijvende verandering

Een groot probleem is dat de resultaten die op korte termijn worden behaald met training en coaching voor het vergroten van de vitaliteit en veerkracht vaak ook weer snel verdampen.

De deelnemers vallen vaak – al binnen een jaar – weer terug in hun oude klachten en gewoonten.

Dit is niet alleen een probleem voor de persoon zelf maar ook voor de organisatie.

Veelgenoemde oorzaken zijn dat:

 • er alleen wordt gekeken naar de symptomen, en de wortels van het probleem niet worden opgepakt;
 • bestaande programma’s wel allerlei frameworks en tools beiden, maar de deelnemers zien door de veelheid ervan de essentie niet meer. Ze weten niet welke adviezen voor hen persoonlijk het meest effectief zijn;
 • de organisatie weinig  begeleiding biedt om de goede adviezen te vertalen naar blijvend en effectief  (mentaal, emotioneel en sociaal) gedrag en gewoonten;
 • organisaties niet beschikken over goede instrumenten om veerkracht van individuen en teams in kaart te brengen, te meten en te monitoren.
 • kortom: de medewerker, diens leidinggevende, het team en de organisatie hebben geen duidelijke veerkracht-strategie en ook geen route om aan vergroting van veerkracht te werken

‘Veerkracht in Eigen Hand’ biedt inzichten en tools die gebruik maken van de neuroplasticiteit van je brein.

Door jezelf te trainen op basis van de adviezen  die je krijgt, kun je  oude brein-paden verlaten, en  ga je nieuwe brein-paden aanleggen en bewandelen.

Hierdoor bereik je dat de nieuwe inzichten en pogingen niet weer verdampen, maar merkbaar en blijvend zijn in je (emotionele, sociale en mentale) gedrag.

Doel

Het doel van  het programma “Veerkracht in Eigen Hand” van Attune is :

 1. wegwijs raken in het individuele veerkracht assessment en de Neurozone app
 2. kennis over de basisconcepten van veerkracht en neuroplasticiteit, vanuit de toegepaste neuro-immunologie en de complexiteit van levende systemen
 3. met elkaar delen van inzichten en persoonlijke ervaringen met de aanbevelingen die gegeven worden met het assessment.
 4. het duurzaam vergroten van de persoonlijke veerkracht
 5. optioneel: professionalisering van coaches, supervisoren en HR.

Aan de basis liggen wetenschappelijke evidence based inzichten uit de neurologie, de immunologie, de positieve psychologie, de cognitieve gedragspsychologie en de wetenschap van performance en verandering .

Resultaat

“Veerkracht in Eigen Hand” is een kort online traject van 6 maanden, dat begint en ook weer afsluit met een persoonlijk Neurozone™ assessment.  

Het assessment brengt je persoonlijke Veerkracht-Index in kaart  en maakt de voortgang in de opbouw van veerkracht inzichtelijk. 

Op basis van het assessment ontvang je maatwerk tips met dagelijkse oefeningen, voortkomend uit de resultaten van het individuele assessment.

Je voortgang en vragen bespreken we in zes online groepssessies

Met deze oefeningen maak je nieuwe paden in je brein, verbeter je de fysiologie van je brein-lichaam systeem, bouw je nieuwe gewoonten op en ga je je veerkracht weer voelen en beter inzetten .

Doelgroep

We werken in kleine groepen van maximaal vijf deelnemers. Het kennis- en begrips- niveau ligt op HBO + en het programma is geschikt voor medewerkers, leiders, professionals en ondernemers.

Attune richt zich vooral op mensen met levenservaring, de leeftijd van 50plus waarop velen beginnen te merken dat de veerkracht afneemt. Het programma is vooral geschikt voor mensen die al van alles hebben geprobeerd maar daar helaas onvoldoende baat bij vonden en nu serieus willen onderzoeken hoe het is gesteld met hun veekracht.

Aanmelden

In Mei 2024 starten we met een nieuwe groep. Je kunt je hiervoor aanmelden middels een een bericht aan sonja.vlaar@attune.nl. Ik neem dan contact met je op voor verdere afspraken.

Committering

Je kunt dit traject zo intensief maken als je zelf wil.

Bij inschrijving  committeer je jezelf minimaal aan:

 • dagelijks 20 minuten zelfwerkzaamheid met behulp van de Neurozone.app
 • 6 maandelijkse groepssessies van 60 minuten.
 • minimaal 2 assessments om je persoonlijke veerkracht-index (en voortgang() te meten.
 • optioneel: je kunt dit eventueel combineren met  coaching of supervisie van Sonja Vlaar.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Sonja Vlaar,  gecertificeerd als Advanced Neurozone Coach (2020) en gespecialiseerd in de toegepaste neuro-wetenschap.

De groep houdt iedere deelnemer scherp en is getuige van je voornemens, voortgang en groei (“accountability groep”).

Investering in jezelf

Je investering voor deelname aan “Veerkracht in Eigen Hand” bedraagt per persoon in totaal € 450,-  exclusief btw. Dit bedrag is inclusief het persoonlijk Neurozone assessment, de app voor 12 maanden en 6 online groepssessies van 60 minuten.

Opmerking: Wil je een veerkracht-programma voor je team, groep of voor de hele organisatie?  Neem dan s.v.p. contact met me op.

Validatie van data en informatie:

Kijk eventueel op de website van Neurozone. In dit artikel kun je lezen over de wetenschappelijk validatie van de Neurozone Index.