“Veerkracht in Eigen Hand” is een online programma van Attune dat je individuele veerkracht in kaart brengt, voortbouwt aan beter begrip en optimalisatie van je veerkracht vanuit inzichten uit de neuro-wetenschap

Aanleiding

In Januari 2024 begon ik met de eerste pilot groep voor dit programma. De directe aanleiding hiervoor was de toenemende vraag naar persoonlijke begeleiding rondom het veerkracht assessment van Neurozone. Gezien de positieve ervaringen met de pilot, en de vragen van klanten, gaan we doo met de verdere ontwikkeling van dit programma. Let op: Veerkracht in Eigen Hand is GEEN individuele coaching maar een zelfhulpprogramma met ondersteuning in een kleine groep zodat je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van de informatie van de Neurozone-app.

Blijvende verandering

Een groot probleem is de transfer van nieuwe kennis en inzichten. Want de resultaten die op korte termijn worden behaald met training en coaching over  veerkracht, verdampen vaak ook weer snel.  Deeelnemers vallen vaak – al binnen een jaar – weer terug in hun oude klachten en gewoonten. Dit is niet alleen een probleem voor de persoon zelf die de opleiding heeft gevolgd maar ook voor de organisatie. Veelgenoemde oorzaken zijn dat:

 • er alleen wordt gekeken naar de symptomen, en de wortels van het probleem niet worden opgepakt;
 • bestaande programma’s wel allerlei frameworks en tools beiden, maar de deelnemers zien door de veelheid ervan de essentie niet meer. Ze weten niet welke adviezen voor hen persoonlijk het meest effectief zijn;
 • de organisatie weinig  begeleiding biedt om de goede adviezen te vertalen naar blijvend en effectief  (mentaal, emotioneel en sociaal) gedrag en gewoonten;
 • organisaties niet beschikken over goede instrumenten om veerkracht van individuen en teams in kaart te brengen, te meten en te monitoren.
 • kortom: de medewerker, diens leidinggevende, het team en de organisatie hebben geen duidelijke veerkracht-strategie en ook geen route om aan vergroting van veerkracht te werken

Daarom doen wij het in dit programma anders en maken we gebruik van de neuroplasticiteit van het brein.

Neuroplasticiteit

Niemand zal verbaasd zijn als je hort dat je moet oefenen om iets nieuws te leren.

Dat geldt zeker zo voor ons brein: nieuwe brein-paadjes moet je eerst uitzetten en verkennen, en daarna heel vaak bewandelen zodat de paadjes  ingesleten raken in je brein,  je lichaam en je gedragspatronen .   

Door inspanning ven oefening creëren we nieuwe hersenpaadjes in ons brein. Op die manier leren we nieuwe dingen. Dit is wat we neuroplasticiteit noemen. Maar neuroplasticiteit betekent veel meer! (Met de fellows van de neuroplasticianHub heb ik wekelijks contact over de toepassingen van neuroplasticiteit, een nieuw en interessant  werkterrein voor coaches en iedereen die met mensen werkt).

Het programma ‘Veerkracht in Eigen Hand’ geeft je  inzichten en tips zodat je nog beter gebruik gaat maken van de neuroplasticiteit van je brein.

Door jezelf te trainen met de adviezen die je krijgt in de Neurozone app, kun je oude brein-paden (die sleets zijn geworden) verlaten, en ga je nieuwe brein-paadjes aanleggen en bewandelen.

Hierdoor bereik je dat de nieuwe inzichten en pogingen niet weer verdampen, maar merkbaar dieper en duurzamer verankerd zijn in je (emotionele, sociale en mentale) gedrag.

Doel

Het doel van  het programma “Veerkracht in Eigen Hand” van Attune is :

 1. wegwijs raken in je individuele veerkracht score met behulp van het  assessment en de Neurozone app
 2. kennis over de basisconcepten van veerkracht en neuroplasticiteit, vanuit de toegepaste neuro-immunologie en de complexiteit van ons brein en lichaam
 3. met elkaar delen van inzichten en persoonlijke ervaringen met de aanbevelingen die gegeven worden met het assessment.
 4. het duurzaam vergroten van de persoonlijke veerkracht
 5. bijdragen aan maatschappelijke bewustzijn over het functioneren van ons brein en lichaam.

Aan de basis liggen wetenschappelijke  inzichten uit de neurologie, de immunologie, de positieve psychologie, de cognitieve gedragspsychologie en de wetenschap van performance en verandering .

Resultaat

“Veerkracht in Eigen Hand” is een online traject van 6 maanden, dat begint en ook weer afsluit met een persoonlijk Neurozone™ assessment.  

Het assessment brengt je persoonlijke Veerkracht-Index in kaart  en maakt de voortgang in de opbouw van veerkracht inzichtelijk. 

Op basis van het assessment ontvang je maatwerk tips met dagelijkse oefeningen, voortkomend uit de resultaten van het individuele assessment.

Je voortgang en vragen bespreken we in zes online groepssessies van 60 minuten

Met deze oefeningen maak je nieuwe paden in je brein, verbeter je de fysiologie van je brein-lichaam systeem, bouw je nieuwe gewoonten op en ga je je veerkracht voelen en beter inzetten .

Doelgroep

We werken in kleine groepen van maximaal vijf deelnemers. Het kennis- en begrips- niveau ligt op HBO +.  Je krijgt via de app veel informatie en tips, die wetenschappelijk onderbouwd zijn en je weer verwijzen naar literatuur, en audio tips. J ekutn het zo intensief maken als je zelf wil Het programma is heel geschikt voor medewerkers, leiders, professionals en ondernemers, die meer willen weten en leren over hun persoonlijke veerkracht. Het programma is minder geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfsturing voor leren met behulp van digitale informatie.

Committering

Je kunt dit traject zo intensief maken als je zelf wil. Bij inschrijving  committeer je jezelf minimaal aan:

 • dagelijks 20 minuten zelfwerkzaamheid met behulp van de Neurozone.app. Dit kun je naar eigen wens uitbreiden tot intensieve en diepgaande ontwikkeling van je veerkracht
 • 6 maandelijkse groepssessies van 60 minuten.
 • Twee keer of zo vaak je wil ) een Neurozone assessment om je persoonlijke veerkracht-index (en voortgang) te meten.
 • optioneel: je kunt dit combineren met individuele coaching of supervisie van Sonja Vlaar.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Sonja Vlaar, gecertificeerd  Neurozone Advanced Coach (NAC, sinds 2020) en Master Neuroplastician (M.npn, sinds 2024) gecertificeerd bij het Institute of Organizational Neuroscience (ION). 

De groep houdt je scherp en is getuige van je voornemens, voortgang en groei (“accountability groep”). Ben je geïnteresseerd in het opbouwen van kennis over het functioneren van je brein , zodat je veerkrachtiger nieuwe paden kunt bewandelen, neem dan contact met me op.

Investering en aanmelden

Deelname aan “Veerkracht in Eigen Hand” bedraagt  in totaal € 390,- per persoon. Dit bedrag is inclusief het persoonlijk Neurozone assessment, de app voor 12 maanden en 6 online groepssessies van 60 minuten.

Je kunt je hiervoor aanmelden middels een een bericht aan sonja.vlaar@attune.nl. Ik neem dan contact met je op voor verdere afspraken. Zodra er  5 deelnemers zijn aangemeld , starten we weer met een volgende groep.

Wil je een maatwerk veerkracht-programma voor je team, groep of voor de hele organisatie?  Maak dan svp een zoom afspraak om het team assessment te ebsporeken (Let op: dat is niet hetzelfde als de optelsom van individuele assessments)

Na de zomer komt er bovendien een nieuwe modulair programma. Ik ben bezig om dit verder te ontwikkelen

Validatie van data en informatie:

In dit artikel vind je informatie  over de wetenschappelijk validatie van de Neurozone Index.