In poëzie en proza wordt het hart al eeuwenlang bezongen als toegangspoort voor verbondenheid en liefde. Neuro-wetenschappers krijgen steeds meer inzicht hoe ons hart neuro-chemisch in verbinding staat met ons brein. Hoewel er discussiepunten blijven, onderkennen steeds meer neurowetenschappers het hart als een belangrijk onderdeel van ons brein.
Dr. Servan Schreiber schreef al in 2009 in zijn boek “uw brein als medicijn” over onderzoek naar hartcoherentie en het effect van positieve gedachten op de productie van neurotransmitters en hormonen in het lichaam.
Het HeartMath Institute ontdekte als een van de eersten dat het hart een signaal van veiligheid afgeeft aan de hersenen wanneer het in een coherent patroon beweegt. Andersom, leidt een onregelmatig hartritme ertoe dat we ons niet veilig voelen.
Als je alleen bent kun je jezelf helpen om je hart naar een regelmatiger ritme brengen. Bijvoorbeeld door je aandacht te richten op iets dat je een goed gevoel geeft: een mooie bos bloemen of de liefde voor je hond of je partner. Merk op dat de exacte aanleiding of het onderwerp van je liefde er eigenlijk niet zoveel toe doet! Door die aandacht worden chemische processen in de vertrouwens-netwerken van je hersenen opgestart en die openen de toegangspoortjes naar je prefrontale cortex.
Als je in gesprek met anderen bent kun je je hart ook tot rust en regelmaat manen. Bijvoorbeeld door je te concentreren op een positieve emotie en je gesprekspartner bewust benaderen als vriend in plaats van als iemand die je wantrouwt. Dan worden er endorfines en oxytocine geproduceerd en wordt de productie van de stresshormonen verminderd. Daarmee zet je je brein in een bepaalde chemische toestand en kan het hart de kraan van geluks-hormonen verder opendraaien. De hersenen krijgen dan signalen dat het veilig is.
Judith E. Glaser, de grondlegger van Conversational Intelligence® deed onderzoek naar 3 verschillende processen die simultaan aanwezig zijn en elkaar versterken:

  • Een gelijkmatig hartritme activeert de vertrouwensnetwerken in ons brein.
  • De vertrouwensnetwerken in het brein zorgen ervoor dat je je prettig voelt en dat het vertrouwen in de relatie groeit
  • Een gelijkmatig hartritme geeft toegang tot het denkvermogen in de prefrontale cortex.

Deze processen maken het mogelijk dat we anderen kunnen vertrouwen en co-creatie kan ontstaan. Vertrouwen versterkt onze denkkracht en het vermogen om aan en met elkaar te groeien.

Hoe meer we leren onszelf de tijd te gunnen om bewust vertrouwenwekkende gesprekken te voeren, des te meer toegang krijgen we tot ons creatieve brein, co-creatie en sterke relaties.

Probeer daarom dit eens:
Op je werk: plan met regelmaat het vieren van gezamenlijk succes met je team, je directe collega’s, je leidinggevende, je opdrachtgevers en je cliënten.
In je privé leven: focus op het vertellen van wat er in je omgaat en test je aannames zodat het vertrouwen toeneemt.
Dit soort gedrag (succes vieren, het vertellen van wat er in je omgaat en het testen van je aannames) stimuleert de aanmaak van oxytocine en dat werkt angst-reducerend. En minder angst leidt weer tot een regelmatiger hartritme etc.