Of beter nog: samen een segment van de horizon als bestemming kiezen! Zodra we energiek samen met iemand een doel formuleren (met voldoende speelruimte om onderweg de route bij te stellen) beginnen we er intuïtief op te vertrouwen dat de ander vergelijkbare keuzes zal maken en dat eventuele meningsverschillen constructief worden benaderd.
Samen de blik richten op succes helpt om ons open op te stellen en verbinding aan te gaan. Dat geeft onze neocortex de ruimte om andermans ideeën te onderzoeken en ons eigen geheugen en de daarin opgeborgen herinneringen te ontsluiten. En dat helpt ons om de weg naar het resultaat vorm te geven. We voeden de relatie met wederzijds begrip en we komen tot diepere inzichten.

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard….”

Iedereen wil graag weten hoe je snel vertrouwen opbouwt. Dat kun je doen zonder ‘magische trucs’. Het is heel eenvoudig: zodra je over en weer uitspreekt hoe succes er uit ziet, sla je een brug tussen twee werelden. Hoe beter we er dan in slagen om het gemeenschappelijke te benoemen, hoe sterker daarmee het gevoel van ‘gedeeld succes’ ontstaat. De vertrouwensnetwerken in het brein openen zich dan. Door klein te beginnen en te bouwen aan gedeeld succes in ‘makkelijke relaties’ kunnen je oefenen voor de intensievere en ingewikkeldere gesprekken die soms nodig zijn, zelfs ook met diegenen die je in de steek lieten of waarin je het vertrouwen bent kwijtgeraakt.
Ter overdenking:

  • Met wie zou je kunnen oefenen om je vertrouwenscapaciteit te vergroten?
  • Wat is een goed moment om samen met je team te bekijken hoe gedeeld succes er uit ziet voor jullie?
  • Met welke mensen heb je een ‘makkelijke relatie’? Wat is er gemeenschappelijk aan die relaties?
  • Met welke mensen heb je een ‘moeizame relatie’? Wat hebben die relaties gemeenschappelijk?
  • Hoe classificeer je de relaties met andere teams, afdelingen of functionele terreinen? Hoe zou je collectief ‘oefenen in vertrouwen’ kunnen organiseren?

Vertrouwen kunnen we niet met een schakelaar aan- of uitzetten, het is een capaciteit waar iedereen doelbewust aan moet werken. Dat vergt oefenen, experimenteren, jezelf openstellen en bovenal leren de signalen van vertrouwen te lezen. Wanneer we in ons vertrouwen teleurgesteld worden reageren we vaak emotioneel en hebben we de neiging op te geven en onszelf af te sluiten. Maar door met kleine stapjes vertrouwen te blijven schenken en goed op te letten hoe anderen reageren kunnen we onze vertrouwens-capaciteit bewust vergroten en ontwikkelen.
Samen een perspectief schetsen voor gedeeld succes is daarvoor een prima startpunt!