De WAARHEID bestaat alleen af en toe in objectieve, meetbare zaken. In relaties ligt de waarheid van onze – inherent subjectieve- realiteiten ‘in het midden’. Dat is een ‘waarheid als een koe’ en vraagt van ons om soms een stapje naar achteren te doen en naar het grotere plaatje te kijken, of iemand de kans te geven het nog eens met andere woorden te proberen.
Want o wee als ons vertrouwen geschonden wordt, als we ons ‘verraden’ voelen, of dat nou terecht of onterecht is. We schieten dan onmiddellijk mentaal en fysiek in de reflex de ander als vijand te labelen. Miljarden jaren evolutie hebben ons brein bedraad om onszelf te beschermen tegen de pijn van verraad. Vertrouwen en vriendschap verdwijnen als de sneeuw voor de zon zodra we onraad ‘ruiken’ en we kunnen hardnekkig volhardend zijn in het beschouwen van iemand als ‘de vijand’.
Een ogenschijnlijk klein incident of misverstand kan tot jarenlange en zelfs onoplosbare vetes en verwijdering leiden, we zien de voorbeelden daarvan dagelijks om ons heen.
Gelukkig kunnen we onszelf en elkaar een handje helpen om dergelijke extremen te voorkomen door ons ervan bewust te zijn dat we niet per definitie zijn overgeleverd aan ons aangeboren verdedigingsmechanisme. Denk daarbij aan zaken die je vast al kent:
Iemand een nieuwe kans geven
–       Niet verdwaald raken in je eigen denkpatronen en/of verslaving aan gelijk krijgen
–       Dingen in een groter verband plaatsen en van meerdere kanten bekijken
–       Registreren hoe je zelf in je vel zit en bedenken dat je gesprekken daarvan een weerslag zijn
–       De labeltjes die je plakt onderzoeken en als experiment de labels eens wisselen
–       Je openstellen voor beïnvloeding
–       Dubbelklikken en vragen stellen waarop je het antwoord niet weet.
En denk eens terug aan een gesprek met iemand waarin je opleefde, frank en vrij sprak met elkaar, tot nieuwe inzichten kwam, een helderheid bereikte die je ook lijfelijk kon voelen.
Wij mensen hebben allemaal een nog grotendeels onbegrepen zintuig dat -nog vóórdat de ander het eerste woord heeft uitgesproken- peilt wat de intentie van de ander is. Dat zintuig stelt je de vraag: “Is het zuiver en goedbedoeld wat hij/zij zo meteen ter sprake brengt?”. Dat zintuig kun je trainen. Een enkel woord kan iemands leven voorgoed veranderen.
Daarom: wees bewust OPRECHT in wat je gaat zeggen!
Dan verwerf je op zijn minst het voordeel van de twijfel en leg je de vertrouwensbasis voor ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’; vooralsnog -ook al voelt dat misschien soms oneerlijk- het optimaal haalbare in onze menselijke communicatie.
Wil je weten hoe je je brein kunt trainen in oprechte gesprekken?