Ken je dat fijne gevoel van sommige gesprekken als je lekker kunt sparren over creatieve ideeën en oplossingen? Dat soort bruisende gesprekken laten onze energie stromen en activeren de vertrouwensnetwerken in ons brein.
Door die gesprekken verandert ook de neurale chemie in ons brein: we draaien als het ware de koudwaterkraan -met de op angst gebaseerde neuroberichten van de amygdala- steeds verder dicht.
En we draaien de berichtenstroom van de warmwaterkraan steeds verder open.
Hierdoor wordt de prefrontale cortex gestimuleerd en hebben we minder last van koudwatervrees. De prefrontale cortex brengt ons op creatieve ideeën en zorgt voor empathie waardoor we met onze gesprekspartner op eenzelfde golflengte komen.

Voorspellende kracht

Bij het verwerken van informatie en impulsen in ons brein verandert ook de biochemie in ons lijf. Neurotransmitters en hormonen bepalen voor een groot deel of we ons kunnen voorstellen hoe de toekomst eruit ziet.
Voorspellen is de kracht om met succes vooruit te kunnen zien wat er gaat gebeuren. Het is gebaseerd op het besef van patronen en verbanden en de gave om de betekenis daarvan te doorgronden. Het goede nieuws:

Ons brein al van nature is toegerust om deze verbanden te zien: iedereen kan zijn voorspellende vermogen verder ontwikkelen.

Hoe dan co-creatie?

Als we een ‘co-creatief’ gesprek met iemand voeren (en die vaardigheid bewust inzetten) dan activeren we de vertrouwensnetwerken in ons brein. Tegelijkertijd stimuleren we het vermogen om strategisch te denken, vergroten we onze empathie en ons vermogen om de toekomst aan te voelen.
Deze competenties kunnen we alleen laten zien als we in een co-creatief gesprek bewust de vertrouwensnetwerken in ons brein aanspreken, m.a.w. ‘de warmwaterkraan open zetten’. Als gesprekspartners co-creatieve vaardigheden zoals ‘delen en ontdekken’ activeren, dan komen gesprekken sneller op een dieper niveau. Ons voorspellings-vermogen neemt toe en we zijn beter voorbereid op onverwachte situaties. Soms lijkt het alsof we dan in een glazen bol kunnen kijken….