Er is een gebiedje in onze hoofd*) dat zich bezighoudt met vraagstukken rond ‘aantrekkingskracht’. Het speelt o.a. een rol bij speed-daten, bij luisteren naar muziek en bij het al dan niet verbonden voelen met een ander.
*) RMPFC oftewel Rostromediale Prefrontale Cortex
Zie het als een aan/uit schakelaar die een keuze maakt op basis van wat we zien, wat we horen, wat we voelen of wat we opmaken uit de woorden van een ander.
De schakelaar kan besluiten: “staat me aan, past bij mij” en zet dan toenaderingsprocessen in de hersenen in werking. Of de schakelaar vindt: “staat me niet aan, past niet bij mij” en triggert in het brein processen van afstand nemen.
Dezelfde betekenis aan iets toekennen -aan een woord, een begrip, een gebruikt concept- werkt als een magneet. Lijkt die overeenstemming er niet te zijn dan is ‘afstand houden’ onze eerste reactie. Voor de zender van (niet eenduidige) informatie werkt de schakelaar van de ontvanger als een loterij; de zendende partij moet maar afwachten welke kant het op gaat.
Handig om te weten, we kunnen deze metafoor gebruiken om misverstanden en conflicten te voorkomen en in betere banen te leiden.
Eenvoudige alledaagse termen als samenwerking, leiderschap, respect, links, rechts, mooi, lelijk, goed, slecht, lekker, verantwoord, inspanning, beleefdheid enzovoort….kunnen volslagen verschillende betekenis hebben voor verschillende mensen. Afhangend van wie je spreekt -en gebaseerd op hun diverse achtergronden en perspectieven- vindt je een enorme hoeveelheid verschillende interpretaties.
Dat zorgt voor verwarring, veroorzaakt problemen en draagt niet bij aan elkaar begrijpen en onderlinge verbondenheid. Maar daar kun je wat aan doen!
Nuttige dingen om uit te proberen en aan te leren:

  • Ga er bij voorbaat vanuit dat jouw definitie van een woord, een begrip verschilt van de definitie die anderen er aan geven.
  • Vraag naar (en geef) voorbeelden in plaats van omschrijvingen.
  • Respecteer de interpretatie van de ander; die kan daar heel valide redenen voor hebben.
  • Blijf elkaar vragen stellen totdat je vertrouwen hebt in het begrip over en weer.

En bekijk het oplossen van een probleem binnen je organisatie eens vanuit deze opties voor het kweken van wederzijds begrip…..