Veel getalenteerde executives stoten tegen een onzichtbaar plafond als ze eenmaal “de top” hebben bereikt of bovenaan de ladder van de organisatiestructuur staan. De reden dat dit gebeurt komt meestal neer op de manier waarop in de organisatie de gesprekken worden gevoerd: ze praten tegen mensen in plaats van met mensen.

Goede leiders zien de top van de berg die ze aan het beklimmen zijn, en ze zien ook het bredere publiek of de potentiële partners waarmee ze de verandering willen realiseren, zowel binnen als buiten de organisatie.
Sommige leiders hebben het talent dat ze goede sprekers zijn en dragen op een natuurlijke manier hun verhaal, visie en strategie uit. Maar een aantal leiders lukt het niet als het erop aankomt om écht contact te maken. Ze hebben geleerd om tegen mensen aan te praten maar niet om mét mensen in gesprek te gaan en dat zorgt ervoor dat ze zelf niet overkomen en dus ook hun boodschap niet.
Conversational Intelligent
Om dit proces te keren kun je de ondersteuning inroepen van Conversational Intelligence Coaches die je leren hoe gesprekken de verschillende delen van je brein activeren en hoe je van daaruit constructieve communicatie weer kunt sturen.
Betrokkenheid in gesprekken stimuleert de prefrontale cortex. Dat is een onderdeel van ons brein dat zorgt voor vertrouwen en oordeelsvorming en dat angsten en bedreigingen kleiner maakt. Het opent de deur om samen innovatieve en creatieve resultaten te behalen, nu en in de toekomst. Bij co-creatie voelen mensen zich eigenaar voor de resultaten; ze voelen zich meer verantwoordelijk en zijn bereid om harder te werken om ideeën uit te werken waardoor ook de productiviteit stijgt.
In co-creatieve gesprekken leg je op een gezonde en productieve manier contact; cruciaal voor gezamenlijk succes.
Het woord “aspiratie” is afkomstig van het Latijnse woord aspirare, “ademhalen”. Om dat te bereiken wat je voor ogen hebt moeten ideeën zich vrij kunnen verplaatsen om anderen te stimuleren. Aspiraties kunnen op een coherente manier gedeeld worden als we samen ademhalen en onze talenten de ruimte geven.
Om alvast te beginnen met co-creatieve gesprekken kun je alvast deze 4 tips toepassen:

Tip 1: Als je iemand voor het eerst ontmoet….

Als je iemand voor het eerst ontmoet, zeg dan “Ik ben blij dat ik je ben tegengekomen! Of “je komt me heel bekend voor”. Ons brein is ervoor gemaakt om sociaal te zijn. De behoefte om ergens bij te horen is voor iedereen sterker dan de behoefte aan veiligheid. Als je je voelt afgewezen dan worden je neurale angstnetwerken geactiveerd in je brein en stijgt het niveau van cortisol in je lichaam, dat ervoor zorgt dat je je gaat verdedigen. Andersom zorgt een gevoel van opgenomen te worden ervoor dat de aanmaak van cortisol daalt terwijl het niveau van oxytocine stijgt en je een gevoel krijgt van verbonden te zijn met je gesprekspartner.

Tip 2: Als je brainstormt ….

Als je brainstormt met een groep die bestaat uit mensen van allerlei pluimage ,zeg dan “dank je wel” of “dat is een goed punt”. Reik anderen de hand om verbinding te maken en om het perspectief van de ander te verkennen – ook als je het niet met elkaar eens bent – want daarmee vergroot je het vertrouwen of het gevoel dat je een vriend tegenover je hebt en daarmee creëer je een groter netwerk van waaruit je samen kunt brainstormen. Zorg ervoor dat je de bijdrage van anderen waardeert, aangeeft hoe hun idee je verder heeft geholpen en laat hen weten hoeveel je hun manier van denken waardeert. Waardering verandert de paden van onze neurale netwerken, en activeert een groter bereik van neuronen in de hersenen die het mogelijk maken dat we meer zien, horen en ook groter kunnen denken.

Tip 3: Als je iemand wil overtuigen…

Als je iemand wil overtuigen, zeg dan eerst helemaal niets. Zet je zelf in de luistermodus. Empathie activeert het netwerk van spiegelhormonen dat zetelt in de prefrontale cortex ofwel het brein waarmee je jezelf kunt managen. Als we elkaar spiegelen, kunne we de wereld zien en ervaren door de ogen van de ander . Dit activeert hoger oxytocine productie in het lichaam, dat zorgt voor verbinding, samenwerking en co creatie waardoor er meer vertrouwen en openheid ontstaat. We voelen ons dan meer op ons gemak om te delen wat er echt in ons omgaat

Tip 4: Als je een moeilijk probleem moet oplossen….

Als je een moeilijk probleem moet oplossen, zeg dan “ vertel me wat je denkt” en luister vervolgens om verbinding te maken.
Als we onzeker zijn , dan worden beide netwerken van vertrouwen en wantrouwen gelijktijdig geactiveerd. Dan vervallen we gemakkelijk in Groupthink en HearSay om ons veilig te voelen in de meute, of we sluiten ons af vanwege de angst dat anderen ons zwak zullen vinden. Maak het veilig door transparant te zijn over datgene waarover je onzeker bent. Straf degene die zich laten horen niet af, maar bemoedig hen om hun opinie te delen. Conversational Intelligence is het vermogen om meester te zijn over de kracht van verbinding om je relaties te verbeteren en zo je bedrijf en werk te laten groeien met persoonlijke resultaten.

Conversational Intelligence helpt je om slimmer te navigeren op de sociale snelweg.

Het gaat er niet om  hoe slim je bent of wat je IQ score is maar het gaat om de manier waarop je je intelligentie inzet en hoe je ervoor open staat om te leren dat bepaalde rituelen in gesprekken het brein kunnen voorsorteren op vertrouwen, partnership en wederzijds succes.
Ondernemers, ZZP-er en leiders in organisaties die relaties belangrijke vinden dan taken en dit in de praktijk brengen bouwen de bruggen die verbinden en  hen naar grootse prestaties brengen.