Om écht te kunnen debatteren is het een voorwaarde dat iedereen zich gezien en gehoord voelt -ook als opvattingen radicaal van elkaar verschillen-  zegt Bas Heijne in zijn essay “Er is alleen nog maar toon, geen debat” in NRC. (Hij kreeg voor zijn beschouwingen deze maand de P.C. Hooftprijs 2017 toegekend).
Verschillende opvattingen zijn van alle tijden en daar zit ook altijd (veel) emotionele lading achter. Gewoon omdat we mensen zijn. Niemand gaat wat dat betreft vrijuit.
Maar hoe kunnen we minder tegen elkaar en meer met elkaar praten? Conversational Intelligence® werpt daar een nieuw licht op.
Gewoonlijk besteden we niet zoveel aandacht aan luisteren. We vragen ons eventueel nog wel af of we -wel of niet- goed luisteren maar we zijn meestal niet bezig met de vraag hoe we dan luisteren. Toch heeft de manier waarop we luisteren grote invloed op hoe we antwoord geven, op de herinneringen die in ons brein worden geactiveerd en op hoeveel emotie we in ons gesprek leggen.
Recente studies laten zien dat -terwijl we luisteren zoals we gewoon zijn- een specifiek gedeelte van de frontaalkwab wordt geactiveerd: het gebied van Broca. Het centrum van Broca stuurt onze spraak aan (en ook het in stilte met jezelf praten). Ons brein is van nature zo ingericht dat je via dat centrum van Broca steeds bezig bent met het voorbereiden van de weerlegging van wat je hoort.
Maar er is ook een andere route…we noemen dat: ’Verbindend Luisteren’.
Als je bewust luistert met de intentie om verbinding aan te gaan dan wordt het neurale netwerk van reactie en weerlegging veel minder geactiveerd. In plaats daarvan activeer je de ‘spiegelneuronen’ in de prefrontale cortex. Dit zijn de netwerken in je brein die helpen om empathie te tonen en je te verplaatsen in het perspectief van de ander. Deze route activeert de aanmaak van oxytocine, een neurotransmitter die je stimuleert om diepere verbindingen aan te gaan.
met iemand praten in plaats van tegen iemand praten
Er ontstaat dan een patroon dat je met iemand aan het praten bent in plaats van tegen iemand en je voelt je persoonlijk betrokken in het gesprek.
Het gaat dus veel verder dan communicatieve basisvaardigheden zoals wachten totdat de ander stopt met praten of het toepassen van de stappen van “actief luisteren”; het gaat erom dat je je interne dialoog in het spraakcentrum van Broca tot rust brengt en volledig aanwezig bent met je aandacht terwijl je luistert. Conversational Intelligence® helpt je te ontdekken je hoe je dit kunt doen.
In onze opvoeding en op school hebben we geleerd hoe we met verhalen en discussiëren en zelfs door te schreeuwen anderen kunnen overtuigen en beïnvloeden. We werden beloond als we dat krachtig deden en daarin het voortouw namen. En we maken het nog dagelijks mee, in de politiek, in organisaties en in ons eigen huis. Nogmaals: niemand gaat vrijuit.
Met behulp van de inzichten van C-IQ kunnen we dit ineffectieve gedrag ombuigen. Dat heeft enorme impact omdat is gebleken dat verbindend luisteren vele malen krachtiger is dan spreken. Wanneer we luisteren om te verbinden, dan verschuift de neurale activiteit in ons brein. Verbindend luisteren schept vertrouwen, leidt tot meer openheid in gesprekken en tot werkelijke sámenwerking.