ChatGPT voor je reflectie-rapport? Met een groep studenten voor supervisie besprak ik het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) en specifiek ChatGPT voor het maken van reflectieverslagen. Het zijn jonge mensen en ze maken zich zorgen of er vanwege de toename van AI in de toekomst nog wel genoeg banen voor hen zullen zijn.

Ik ga ervan uit dat de studenten ChatGTP steeds meer zullen inzetten. Toepassing van AI is een nieuwe snel opkomende skill voor de toekomst dus is het belangrijk dat studenten leren hoe ze ChatGTP inzetten bij hun studie en stages. En dat geldt niet alleen voor studenten; als coach en supervisor moet ik ook leren hoe hiermee om te gaan.

In de groepsdiscussie zetten we een vraagteken bij het gebruik van ChatGTP voor het schrijven van reflectieverslagen en zelf-evaluaties.

Zelf-rapportages zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces van studenten. Dus is het belangrijk dat ze zich ervan bewust zijn hoe ze hulpmiddelen zoals ChatGTP daarbij gebruiken.

ChatGPT voor reflectie-rapport? Uit ons gesprek kwam het volgende:

  • Als je je studie of je begeleidingstraject traject wil halen met een minimale inspanning, dan zal de kwaliteit van je leerproces in ieder geval lager zijn. Met andere antwoorden: als je je er gemakkelijk vanaf maakt en Chatbot je reflectie verslag laat schrijven, dan denk je misschien dat je sneller resultaat behaalt, maar dat is niet waar. Je leert dan niet sneller maar juist langzamer. Bewust leren vergt mentale inspanning.
  • ChatGPT is gebaseerd op feitelijke informatie. Dus als ChatGPT de context eromheen aan elkaar schrijft, dan worden er al snel , door de bot, aannames gemaakt die wellicht niet overeenkomen met de denkkracht van jouw brein. De kans dat ChatGPT jouw reflectie juist weergeeft is klein. Ieder individu heeft een uniek brein met een unieke denkkracht.
  • ChatGPT werkt het beste voor onderwerpen waar je zelf al veel vanaf weet. Jij bent en blijft eindverantwoordelijk voor de fouten en tekortkomingen van je reflectieverslag. Je kunt het ChatGPT nooit verwijten als je verslag niet goed in elkaar zit.
  • Als je gebruik maakt van ChatGPT – en dat is prima – neem dan wel in je zelf-rapportage een paragraaf op waarin je schrijft welke methodes en hulpmiddelen je hebt ingezet om je reflectie te stimuleren en noem daarbij dan ook ChatGPT. Wees daarbij specifiek een geef aan wat je hebt ingevoerd in de zoekfunctie van ChatGPT en hoe je dat vervolgens hebt toegepast in je reflectie. Als je dat niet doet, dan betekent dat een schending van het beleid van je beroepsopleiding.
  • Je kunt ChatGPT kunnen zien als een gesprekspartner die je allerlei suggesties aanreikt en met wie je het eens of oneens kunt zijn. Maar voor je reflectie is van belang welke informatie van jou is en welke van ChatGPT en hoe je tot je eigen standpunt bent gekomen.
  • Het gesprek met de studenten heeft me aan het denken gezet. Mijn supervisanten zijn vaak coaches, professional-ZZP -ers en MKB ondernemers. Ik begeleid hen bij de stappen die ze nemen in hun beroeps-functioneren. We kijken altijd naar de samenhang tussen a) de persoonlijke ontwikkeling, b) de professionele ontwikkeling en de c) methodes/instrumenten die worden ingezet voor reflectie.
  • In mijn praktijk voor supervisie en coaching zal ik een gedragscode toevoegen over het gebruik van AI tools, zoals ChatGPT. Het lijkt me goed als opleidingsorganisaties en beroepsopleidingen voor coaching en supervisie een paragraaf hierover opnemen in hun ethische code.

Artificiële Intelligentie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Mijn advies: ga er bewust mee om maar maak geen gebruik van ChatGTP vanuit gemakzucht. Want dan doe je jezelf tekort en leer je uiteindelijk minder.

Ben je geïnteresseerd in supervisie of coaching? Plan een zoom-sessie. Wil je graag op de hoogte blijven? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief of volg Attune op LinkedIN.