Resultaten van het onderzoek met Priman laten zien dat de beste adviseurs drijfveren hebben die elkaar consistent versterken en aanvullen.  De 8 competenties van”beste adviseurs” die uit het onderzoek naar voren komen zijn:

 • Flexibel gedrag
 • Visie
 • Aanpassingsvermogen
 • Mondelinge vaardigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken

‘Flexibel gedrag’ is weliswaar een belangrijke competentie maar – anders dan vaak wordt gedacht (het bekende schaap met de 5 poten) – hebben de “beste adviseurs” geen profiel met totaal verschillende competenties maar juist de competenties die elkaar aanvullen en versterken. De beste adviseur hoeft dus geen tegennatuurlijk gedrag te laten zien om succesvol te zijn, maar kan gewoon vanuit zijn eigen drijfveren en handelen.
Wereldwijd is Nederland het land met de grootste dichtheid aan adviseurs. Hun aantal groeit nog iedere dag. Alleen al in 2014 zijn er 300.000 management functies in Nederland verdwenen en veel managers zijn nu zelfstandig adviseur.
Jan Prins (PRiMAN): “Wij wilden voor deze hele grote doelgroep uitzoeken wat nu (naast inhoudelijke kennis) het verschil maakt tussen een goede en slechte adviseur.”
Sonja Vlaar (Attune): “We hebben onderzocht welk gedrag in de praktijk leidt tot het succes van de adviseur.  De adviseurs die mee hebben gedaan aan het onderzoek hebben meer dan 10.000 uur ervaring als professioneel adviseur en ze worden betaald door een externe opdrachtgever.”
Sonja Vlaar: “Om de vraag te beantwoorden hoe het komt dat de beste adviseurs zo hoog scoren op de 8 competenties, hebben we met behulp van de TMA Methode gekeken naar hun innerlijke drijfveren. Het blijkt dat de “beste adviseurs” intrinsiek worden gedreven door hoge scores op 8 persoonlijke drijfveren:

 • Onafhankelijk denken & handelen,
 • Afwisseling,
 • Doelgerichtheid,
 • Ambitie & uitdaging,
 • Pragmatisme,
 • Hulpverlenen,
 • Sociale empathie,
 • Sociabiliteit & contact.

En juist door lage scores op de volgende drijfveren:

 • Steunbehoefte,
 • Conformeren,
 • Orde & structuur.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het volledige rapport op bij Attune.