We delen op social media relatief gemakkelijker informatie over ons privé leven met wildvreemden; gemakkelijker dan bijvoorbeeld met collega’s of beroepsgenoten die we nog niet in levenden lijve ontmoet hebben.
Bij het delen van die informatie op social media activeren we de Tempo-Pariëtale Junctie, een knooppunt in onze hersenen op de grens van de Temporaal-kwab en de Pariëtaal-kwab. Gewoonlijk is dat gebied actief tijdens ’rust‘, maar ook in wakkere toestand zien we activiteit in dit gebied, bijvoorbeeld wanneer we ons privéleven delen op social media. Daarbij komt oxytocine vrij, een neurotransmitter die ons aanzet om binding met anderen aan te gaan. Ook komt er dopamine vrij, een ander chemisch stofje dat dit proces nog eens versterkt.
En zodoende raken we verslaafd aan social media zoals Facebook….!
Hoe werken oxytocine en dopamine?
Oxytocine stimuleert zorgzaamheid en verbinding. Het is een molecuul dat je ertoe aanzet om te huggen en het kan ook bepaald voorkeursgedrag in groepen versterken, zoals groupthink. Als oxytocine door het lichaam stroomt neemt angst af en ervaren we meer sociaal vertrouwen. Lijfelijk voelt dat als warm en ontspannen en in gezelschap ervaren we resonantie.
Dopamine in onze hersenen zorgt niet alleen maar voor een gevoel van ‘beloning’ maar ook voor motivatie en nieuwsgierigheid. Het stimuleert creativiteit, focus en aandacht. Optimale dopamine niveaus geven je het plezierige gevoel dat je iets gepresteerd hebt. Dopamine vertelt je dat je datzelfde nóg eens moet doen en dat is krachtig bij het aanleren van nieuwe gewoonten. Het voelt fijn om bij mensen te zijn waar je een stoot dopamine van krijgt.
Neuro-inzicht
Door sociaal netwerken stijgt je oxytocine niveau waardoor je meer vertrouwen ervaart en de stimulans voelt om samen te werken. Dopamine versterkt dat proces en samen ontstaat er een opwaartse spiraal.
Maar -zie het social media voorbeeld- dat kan ook tot gevolg hebben dat je kwetsbaar wordt. Hoe blijf je dan in je kracht?
Naaf, velg en spaken
Je kunt de metafoor van het wiel van vertrouwen met “de naaf en spaken” gebruiken om in een gesprek de chemische balans in een team positief te beïnvloeden.
De naaf is de cirkel in het centrum van het wiel en staat voor de gezamenlijke behoeften die er zijn en het werk dat gedaan moet worden. De naaf is het centrum van aandacht. De spaken staan voor de creativiteit en competenties van ieder teamlid. Wanneer alle teamleden zich focussen op de naaf en verbonden blijven met de velg, is iedereen verbonden rondom het gezamenlijke doel dat het team bijeen houdt.
Natuurlijke teamkracht

Als teamleden een gezamenlijk doel hebben, dan stimuleert oxytocine het energieveld en ontstaat er onderling vertrouwen: één team waarin de teamleden zich met elkaar verbonden voelen. Deze energie activeert de mindset van de teamleden in de richting van samenwerken en co-creatie. In het team begint natuurlijke positieve kracht te stromen.
Vragen voor een ‘Gesprek met Impact’ in je team:

  • Hoe gebalanceerd is ons team-wiel?
  • Hoe zit het met de spaken?
  • Wanneer zijn de behoeften en wensen van de naaf verbonden met de spaken?