We nemen meestal aan dat we ons herinneren wat de ander tijdens een gesprek zei, maar eigenlijk onthouden we wat we denken en menen dat de ander gezegd heeft. Onderzoekers vonden een aantal redenen waarom we ons andere dingen herinneren dan wat anderen gezegd hebben:

 • In een gesprek gaan we iedere 12 tot 18 seconden ‘uit verbinding’ om te kunnen verwerken wat we opvangen.
 • Onze interne processor – die niet naar de ander luistert maar naar onze eigen interne dialoog – is vaak beter “hoorbaar” dan hetgeen we feitelijk van de ander meekrijgen.
 • Vanwege verschillende achtergronden en ervaringen is ’de werkelijkheid’ voor ieder mens verschillend. We kunnen wel dezelfde woorden gebruiken, toch geldt vaak: ’hetzelfde woord, en toch spreken we een andere taal’.

Probeer dit eens:

 • Oefen in het ‘hier en nu zijn’ wanneer je met anderen praat.
 • Maak je eigen geest leeg en geef de ander de volle aandacht.
 • Weet dat je, als je in een gesprek je focus verliest, ook verliest wat de ander je wil vertellen.
 • Betekenis scheppen we met onze eigen geest en we vullen die zelf in op de lege plekken.
 • Realiseer je dat wat jij je herinnert anders is dan wat er gezegd is.

Vragen voor reflectie:

 • Wanneer heb jij onlangs opgemerkt dat de ander het zich herinnerde en teruggaf wat je had gezegd?
 • Hoe kun je je vermogen om ‘in het moment’ te blijven verbeteren tijdens vergaderingen ?
 • Wat kun je nog meer veranderen? En wat kan je blijven doen

Waarom zou je hiermee oefenen?

Het is fenomenaal om in de praktijk te ervaren wat er gebeurd als je je focus naar een hoger plan tilt en je aandacht bewust richt op wat de ander wérkelijk zegt. Het Reticulair Activerend Systeem (RAS) in onze hersenen is een soort filter waarmee we onze aandacht richten. Deze ‘regelkamer’ is gesitueerd in het lagere brein en bepaalt welke informatie al dan niet toegang krijgt tot ons bewustzijn. Het wordt vaak aangestuurd door onbewuste alarmsignalen (toeteren, schreeuwen, brandlucht) maar kan ook gecontroleerd benut worden om bijvoorbeeld sportieve of intellectuele topprestaties te leveren. Hoe meer we oefenen om zo in het moment te blijven en luisteren om te verbinden, hoe meer de ander zich gehoord voelt, en hoe beter we de ander verstaan.

Herinneren en begrijpen wat de ander zei en dat benoemen -ook opnieuw in een volgend gesprek- is een krachtige vaardigheid.

Je geeft daarmee aan dat je om de ander geeft, je bouwt aan vertrouwen en dat brengt verdieping in de relatie en levert minder misverstanden.
We wensen jullie heel veel goede gesprekken in het nieuwe jaar, stay tuned!