Elkaars context en perspectief doorgronden is van onschatbare waarde voor het bouwen aan vertrouwen. Hoe beter we ons in de ander verplaatsen, hoe meer goede gevoelens en herinneringen we opslaan.
Wat gebeurt er in onze hersenen
Ons limbische brein (en daarbinnen specifiek de hippocampus en de amygdala) slaat herinneringen aan al onze interacties op en helpt ons om te leren wat we beter kunnen vermijden en waar we juist door aangetrokken worden. Dit ‘lagere’ deel van ons brein slaat niet de woorden op maar de gevoelens die de interactie bij ons opriep.
Het ‘nieuwere’ brein -de neocortex- helpt ons met begrijpen en slaat herinneringen aan onze ontmoetingen wel op in woorden en verhalen. Maar we sorteren en filteren onze herinneringen in eerste instantie op basis van ‘voelt goed’ of ‘voelt slecht’, opgeslagen emoties bepalen onze eerste opstelling.

-We onthouden meestal niet wat mensen ons vertelden of wat ze deden, maar….we onthouden wél welk gevoel ze ons gaven!-Maya Angelou

Samenkracht in plaats van overheersing:
Mensen willen gewaardeerd worden en zich gewaardeerd voelen. De dingen sámen aangaan – vanuit ieders commitment en verantwoordelijkheid – en niet zozeer opereren om macht over de ander te krijgen is ongelooflijk krachtig om een team tot hoge prestaties te brengen en de werkomgeving van wantrouwen naar vertrouwen te bewegen.
Het ‘TRUST-model’ (acroniem in het Engels) van Conversational Intelligence™ benoemt de vijf belangrijkste manieren om de onderlinge verbinding te verbeteren en angst voor afwijzing en uitsluiting buiten te sluiten. Het helpt je om tot sterke en co-creatieve samenwerkingsrelaties te komen. Met behulp van de volgende vijf stappen kun je je relatie, je team en je organisatie tot die transformatie inspireren:
Transparency:   Wees bereid in alle openheid je intenties te delen, je angsten te bespreken en om hulp te vragen aan de anderen; dat neemt voorbehoud weg en activeert vertrouwen.
Relationship:   Focus eerst op de relatie en daarna pas op de klus; dat verhoogt het gevoel van verbinding en vertrouwen en roept hartcoherentie op.
Understanding:   Stap in de schoenen van de ander om meer te weten komen over behoeften en aspiraties; dat triggert zorggevoel en vertrouwen.
Shared Succes:   Stel jezelf open voor een grondig begrip van wat ‘succes’ voor anderen inhoudt en wees bereid een visie op gezamenlijk succes te co-creëren; dat leidt tot oxytocine-aanmaak en schept ruimte voor gedeelde toekomstbeelden.
Testing assumptions and Telling the Truth:   Ben bereid onder ogen te zien dat er wellicht een gat ontstaat tussen wat je tracht te verwezenlijken en wat je in de realiteit tot stand brengt; de bereidheid om aannames te toetsen en om de waarheid te zeggen is een van de meest krachtige stimulatoren voor vertrouwen. Het betekent dat je je conclusieladder durft af te stijgen en dat je wilt leren, delen en met anderen samen ontdekken wat jullie gedeelde waarheid is.

-Eerlijkheid duurt het langst…-

Tot slot:
Vertrouwen kun je ‘veronderstellen’, verdienen of aanleren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer we vertrouwen slechts ‘aannemen’ en niks ondernemen om het te verdienen/onderhouden, we het zomaar kunnen verliezen.
We hebben krachtig gereedschap in handen zodra we aanleren om vertrouwen te verdienen en te herstellen!