Gisteren zag ik de video van het TV programma Tegenlicht over de nieuwe wijsheid van de Braziliaanse filosoof Ricardo Semler. Hij pleit voor het ‘inside the box– denken. We zijn slimmer dan ooit maar zijn we ook wijzer geworden?
“The purpose of work is not to make money. The purpose of work is to make the workers, whether working stiffs or top executives, feel good about life.” – Ricardo Semler
Semler heeft het erover dat we moeten stoppen met alle geleuter over “out of the box” denken. De kunst is – juist in deze tijden van economische crisis – om onze creativiteit te vinden ín de box waarin we leven. Je kunt alleen out of the box als je eerst voelt dat je in een box zit en dan de verandering niet zoekt omdat je eruit wil maar juist vanuit het besef dat de box je ook iets heeft gebracht. Ik heb het over verandering van binnen uit. Dat we vanuit onze innerlijke beleving van de box waarin we zitten weer gaan voelen hoe waardevol de beweging van het leven is. Want troost je maar: als je uit deze box bent dan kom je gewoon weer terecht in de volgende box. Dus dan kun je maar beter genieten van de box waarin je nu zit en achterhalen wat er toe doet in je leven op dat moment en wat je belangrijk vind. De grap is dan dat dat meestal helemaal geen hoogdravende zaken zijn.
Voor mij is het dat ik kan bijdragen aan het geluk van mijn kinderen, de volgende generatie. Dat mijn inspanning ertoe heeft bijgedragen dat ze vanuit hun eigen raam kunnen kijken en dan in verbinding staan met hun omgeving. Dat zij dan nog een natuur om zich heen hebben met koeien, vogels en schapen, zoiets als ik nu zie als ik door mijn raam naar de overkant kijk.
Meer is het niet.