7 Mei 2015 volgde ik bij de World Business and Executive Coach Summit (WBECS) een webinar van Srikumar Rao – How to Leapfrog Into Success and Accomplishment. Ik deel graag een stukje met jullie. Srikumar Rao vertelde dat we niet in de “echte“ wereld leven. We leven in de “echte wereld die we gemaakt hebben met onze denkpatronen en onze percepties”.
Hij sprak erover dat we een kwantum sprong kunnen maken naar meer geluk wanneer we maar anders en creatiever denken.
Deze gedachte is niet nieuw. We weten inmiddels wel dat de wereld waarin je leeft altijd je eigen construct is, een wereld die je zelf maakt met de mentale chatbox en de denkmodellen van je brein waarmee je de wereld waarneemt. Op een bepaalde manier vind ik dit ook een bevrijdend inzicht.
Want het geeft aan dat we denkpatronen die niet goed werken weer uit ons repertoire kunnen knippen en er een nieuw maar wel beter patroon voor in de plaats kunnen zetten. Zo kunnen we iedere dag weer wakker worden en met nieuwe energie een perspectief kiezen waar we ons beter bij voelen.
Dat klinkt wel aantrekkelijk nietwaar?
Als – Dan Denken.
Maar daarmee is dit nog niet gemakkelijk. Want ook al weten we dat een probleem “intern” is – binnen in onszelf – zit, we proberen meestal toch hardnekkig om het op te lossen met externe acties. Dat doen we bijvoorbeeld met onze “als… dan – redenaties”. “Als ik maar meer klanten heb, dan ben ik gelukkig” ; “als ik maar op vakantie kan , dan ben ik uitgeruster”. etc. Die redenaties zijn bij voorbaat gedoemd te mislukken als we niet eerst het mentale model (zoals bijvoorbeeld dit “als.. dan -model”) veranderen waarmee we naar de wereld kijken.
Er is dus een verschil tussen de wereld die je met je ingesleten denkpatronen maakt en de werkelijke wereld. En misschien ken je die twee werelden ook wel allebei. Maar het ervaren ervan is best moeilijk uit te leggen omdat je bij iedere uitleg al in je linkerhersenhelft gaat zitten, waar logisch redeneren, tijdbesef en verbale vaardigheden die dienst uitmaken. Ik ken de ervaring dat ik zeker weet: dit is de échte werkeljkheid. Dan staat alles onder een veel grotere allesomvattende macht waar een grote kracht van uit gaat en een volmaakte rust. Het is een ervaring van innerlijk weten alsof je opgetild wordt en de wereld ingeslingerd wordt. Dan wordt je één met de wereld om je heen