Met ieder woord dat we uitspreken en elke zin die we construeren proberen we betekenis over te brengen. Een gepercipieerde versie van die betekenis wordt neuro-chemisch verwerkt in het brein van de ontvanger.
Zodra we via een gesprek interactie met anderen zoeken, triggeren we hun brein om te reageren op wat we zeggen. In het brein worden dan allerlei netwerken alert die proberen gedachten, conclusies en reacties een bepaalde kant op te sturen.
Ieder gesprekselement stimuleert zo de aanmaak van neurotransmitters en hormonen die samenwerkende breinsystemen en zenuwbanen in ons lichaam aan het werk zetten en bijvoorbeeld een overkoepelend gevoel van verbondenheid en blijdschap geven of juist een beleving van afstand en miscommunicatie.
Waarom werkt dat zo?

Ons brein is in de basis gebouwd op kiezen tussen vertrouwen en wantrouwen.

Vertrouwen of wantrouwen is de eerste gewaarwording die we evalueren zodra we iemand ontmoeten en die keuze bepaalt in een fractie van een seconde of we ons open opstellen of juist afsluiten. Tijdens onze interactie blijft dat proces zich voortdurend herhalen. Die ‘harde bedrading’ is gedurende miljoenen jaren volledig ingesleten en zal niet veranderen. Het is dus erg de moeite waard om die fundamentele respons te onderzoeken, te doorgronden en te leren daarbínnen onze weg te vinden!
Drie gespreksniveaus:
Afhankelijk van de hoeveelheid vertrouwen tussen mensen onderscheidt Conversational Intelligence® (C-IQ) drie niveaus waarbinnen gesprekken en interactie zich bewegen:
Niveau I – Transactioneel: Uitwisseling van informatie, nieuwtjes en feiten die ons helpen om onze kijk op de realiteit op elkaar af te stemmen en te bevestigen dat we het over ‘hetzelfde’ hebben. Een laag vertrouwensniveau volstaat, de focus ligt op het bij elkaar valideren en bevestigd krijgen hoe de zaken ervoor staan.
·      Niveau II – Positioneel: Bepleiten wat we willen en elkaars overtuigingen onderzoeken om ons standpunt te bepalen. Vertrouwen is nodig en aanwezig maar kan gemakkelijk worden ingetrokken zodra het gesprek onzekerheid veroorzaakt.
Niveau III – Transformationeel: Een kwetsbare opstelling is hier de sleutel van het gesprek. Je bent elkaar toegenegen en nodigt elkaar openlijk uit om je kijk op je eigen werkelijkheid te laten beïnvloeden. Op dit niveau merk je dat co-creatie en innovatie ontstaan!
Het Conversational Dashboard™ en deze indeling van gesprekken in drie niveaus zijn tools die Judith E. Glaser ontwikkelde voor haar conceptuele raamwerk van Conversational Intelligence®
Reflectie:
Probeer zelf tijdens een gesprek eens te bepalen waar je je bevindt op het ‘Conversational Dashboard’ (de ‘vertrouwensmeter’). Welk niveau van vertrouwen ervaar je, wat kan helpen om dat vertrouwen te verhogen en welke interactiepatronen herken je?
Als je terugdenkt aan de laatste teambijeenkomst; waar plaats je de teamdiscussie op het Conversational Dashboard? Hoe zou je de volgende bijeenkomst kunnen vormgeven om meer gesprekken op niveau III met elkaar te hebben?
Aldus:
Het ‘Conversational Dashboard’ biedt ons een manier om vertrouwensniveaus en onze maar al te menselijke reacties daarop te visualiseren.
Door zo het onzichtbare zichtbaar te maken, kunnen we leren hoe we hogere niveaus van vertrouwen kunnen activeren om daadwerkelijk ‘Gesprekken met Impact’ met elkaar te voeren en te monitoren.