Het jaar 2011 heb ik gebruikt voor het afronden van de certificerings-opleiding Organisatie & Relatie Systeem Coaching. ORSC verlegt de focus van het individu naar de relatie. Deze nieuwe systemische manier van coachen combineert Oosterse met Westerse methodieken en heeft bewezen theorieën geïntegreerd voor toepassingen in het gewone dagelijkse leven.De Opleiding. Het programma voor certificering een masters heb ik gevolgd  bij het Internationale Center for Right Relationships. De opleiding is intensief en buurt ongeveer 9 maanden. Daaraan vooraf gaan vijf andere driedaagse live modules: ORSC Fundamentals en ORC Intermediate.
Tijdens de certificering heb ik wekelijks conference-calls met mijn internationale studiegroep, coaches uit de VS, UK, Japan, Egypte, Nederland, Luxemburg en Spanje. Teamsupervisie doen we in conference calls in kleinere groepen. Mijn ervaringen met het toepassen van de ORSC tools, bespreek ik  in 1:1 supervisie-calls met verschillende supervisoren. Deze supervisoren komen niet uit mijn beroepsvereniging voor supervisoren, de LVSC, maar behoren tot de faculteit van CRRGlobal.
Ervaring opdoen. Dit laatste jaar van de opleiding is ongelofelijk boeiend. Het werken met de ORSC methodieken gaat  verder dan het louter toepassen van de vele tools. Het is vooral de geïntegreerde manier van aanwezig zijn die verdiepend werkt. Ik heb een aantal processen kunnen verankeren die ik eerder was tegengekomen. Cliënten reageren enthousiast en zijn blij met het resultaat voor zichzelf en voor hun relaties.
Specialisme. Wanneer het vraagstuk van de cliënt niet zozeer bij de cliënt zelf ligt maar op het niveau van de relatie van de cliënt met iemand anders, dan biedt ORSC een aantal methodieken om met die relatie aan de slag te gaan. Alle betrokkenen van dat relatiesysteem worden dan voor de sessie of workshop uitgenodigd (bijvoorbeeld: het team, beide echtelieden). ORSC ziet een relatie als een aparte entiteit. Anderen spreken wel eens over de “ziel” van de relatie, die – los van de samenstellende individuen-  haar eigen tempo, dynamiek en kenmerken heeft.
Relaties op het werk. Ik werk dan met relaties van twee of meer personen, bijvoorbeeld een collegiale relatie tussen twee medewerkers of een hiërarchische relatie tussen medewerker en baas, een afdeling, een projectteam of een managementteam. De aanleiding is meestal een verschillende visie, een meningsverschil of conflict met alle bijbehorende emoties. De ORSC workshops maken een positiviteit los die de samenwerking stimuleert .
De relaties die ik tot nu toe gecoacht heb zijn: een aftredende directeur en haar opvolger; de transitie-periode waarin de vertrekkende directeur de verantwoordelijkheid overdraagt aan het nieuwe managementteam; de staf plus directie van een grote vrijwilligersorganisatie; de samenwerking tussen twee afdelingen; de relatie tussen twee collega’s;  diverse projectteams; medewerkers van een afdeling in de organisatie.
Relaties in de privésfeer. Behalve werkgerelateerde situaties heb ik ook gewerkt met relaties in de privé sfeer. In eerste instantie omdat ik oefenrelaties nodig had voor mijn opleiding en ik toen nog dacht dat privérelaties eenvoudiger te coachen zouden zijn dan werkgerelateerde relaties. Maar dat is niet waar!. Ik merk steeds meer dat het coachen van privérelaties een heuse uitdaging is. Ik zet ORSC bijzonder graag in voor hoogsensitieve en hoogbegaafde volwassenen en hun relaties.
Zo heb ik gewerkt met een moeder-dochter relatie ; zij wilden afspraken maken voor de korte periode dat de dochter – die al jaren zelfstandig woonde – weer bij de moeder kwam wonen. Met enkele echtparen heb ik gekeken hoe ze beter met elkaar kunnen omgaan. Onderzoek van John Gottman toont aan dat 69% van alle relatieproblemen niet kunnen worden opgelost; ze gaan bovendien over steeds maar weer terugkerende relationele issues.
Emoties. Het coachen van emoties en gevoelens is essentieel voor alle bewustwording en veranderprocessen. Deze visie lag in 2004 ten grondslag aan de naam van mijn bedrijf. Het Engelse werkwoord “Attune” betekent “tot afstemming komen” Dat afstemmen kan met jezelf, of iets of iemand anders.
A.T.T.U.N.E. Je kunt je voorstellen hoe blij en verrast ik was, toen ik kortgeleden in het boek “The Science of Trust” (2011) van John Gottman een prachtig acroniem tegenkwam voor het woord ATTUNE . Het acroniem geeft aan wat je bij het coachen van emotionele- en relationele intelligentie van mij mag verwachten:

  •  Awareness of the emotion
  • Turning towards the emotions
  • Tolerance of the emotional experience
  • Understanding the emotion
  • Nondefensive Listening to the emotion
  • Empathy toward the emotion

Professionele gedragscode. Als professional kun je niet tegelijkertijd de individuele cliënt én de relatie van die cliënt coachen. Vanuit de ORSC beroepscode  is dit niet ethisch. Cliënten of doorverwijzende collega’s vragen me soms of ik dit verder wil toelichten. Ik vertel dan dat een systeemcoach – i.t.t. andere coaches en therapeuten – niet neutraal is. ORSC coaches zien zichzelf als parameter in de relatie met hun cliënt en zetten hun gevoelens en eigen mening over de cliënt-relatie niet opzij. Sterker nog, ORSC coaches zijn erin getraind om hun gevoelens en gedachten als een meta-skill in te zetten bij het coachen van de relatie. En natuurlijk geldt ook de ICF gedragscode voor coaches met de gebruikelijke afspraken over vertrouwelijkheid en privacy die ook voor alle professionele coaches geldt.
Samenwerking. Personal – en executive coaches nodig ik uit om het coachen van relatie- en teamvraagstukken – als dat op hun pad komt – uit te besteden aan een ORSC coach. Dit heeft voordeel voor zowel het individuele traject als voor het ORSC-traject. Ik heb op deze manier inmiddels enkele keren prettig samengewerkt en sta open voor nieuwe netwerkcontacten als zich een gelegenheid voordoet.
Meerwaarde. ORSC -coaching van relaties en teams levert veel positiviteit en duurzame relaties op, meer dan met de gebruikelijke workshops voor teambuilding of vaardigheidstrainingen. Cruciale informatie die bepalend is voor de richting die men wil inslaan en ook de actiestappen die men daarvoor wil oppakken komen snel boven water.
Zelf ervaren? Coaching van de relatie kan zowel face to face, telefonisch of via een conference call. We beginnen met het leggen van een basis voor de verdere samenwerking. Neem svp contact met me op als je meer wil weten.
Sonja