Code oranje! Storm #Corrie teistert vandaag ons land. Corrie is gevaarlijk, alleen al vanwege haar #naam! In de VS hebben onderzoekers over een periode van 6 jaar gekeken naar de relatie tussen de naam van de storm/orkaan en het aantal doden. Het blijkt dat orkanen met een vrouwennaam significant meer doden brengt dan orkanen met een mannennaam. Blijkbaar leiden de namen tot op gender-gebaseerde verwachtingen ten aanzien van het naderende gevaar en dat zorgt ervoor dat mensen meer voorzorgsmaatregelen nemen. Dit gegeven wijst op een ongelukkig en onbedoeld gevolg van de namen die aan een orkaan/storm worden gegeven. Want blijkbaar worden de risico’s van een storm niet alleen ingegeven door de ernst van het weer, maar ook door irrelevante psychologische factoren. Dit is een mooi voorbeeld van #genderbias. Dus iedereen oppassen geblazen vandaag, want Corrie nadert! Ik wens iedereen die op de weg is een goede reis, en mijn Marcel in het bijzonder.
Lees hier meer over het onderzoek. https://lnkd.in/ekbKzjRm